همایش ملی ادب مقاومت و هنر | پذیرش

همایش ملی ادب مقاومت و هنر | پذیرش

همایش ملی ادب مقاومت و هنر که نتیجه همت کمیته علمی موسسه «بنیان پویا پژوه اندیشه» و همکاری دانشگاه ها بوده در پنج قالب پژوهشی تخصصی تنظیم شده است: مطالعات تطبیقی، نمادپردازی، زبانشناسی- موسیقی مقامت- زن و مقاومت، مولفه های پایداری و مطالعات داستانی. از بین این آثار، ۱۱ اثر برگزیده در روز همایش ارائه و تعداد ۹۲ اثر برگزیده دیگر نیز برای ارائه در کمیسیون تخصصی آماده شد که در ذیل به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

عنوان اثرمولف/مولفینسطح پذیرش
چکیدهمقاله
کارکرد بینامتنیت در رمان فلسطینی (بررسی موردی رمان­های سحر خلیفه)علی­باقر طاهری­نیا

استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران و دانشگاه بوعلی همدان

**
روح­اله مهدیان طرقبه

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان

جلوه های ادبیات پایداری و مقاومت در اشعار دکتر انواردکتر ابراهیم فلاح استاد یار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری**
جلوه های ادبیات پایداری و مقاومت در اشعار قیصر امین پوردکتر ابراهیم فلاح استاد یار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری* 
کبری آل رضا میری

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تلخندی بر چهره جنگ پژوهشی پیرامون طنز در شعر دفاع مقدس

 

شراره کامرانی(دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، شاعر، مترجم و منتقد ادبی )**
حمیدرضا شکارسری (کارشناس زمین شناسی ،شاعر ومنتقد ادبی)
الشعر السیاسی الساخر المقاوم عند أحمد مطرالدکتور نعیم عموری ، أستاذ مساعد فی قسم اللغه العربیه و آدابها بجامعه«شهید چمران أهواز

 

**
ندای بیداری ملت در اشعار ابراهیم طوقان و ادیب الممالک فراهانی

 

دکتر علی قهرمانی

هیئت علمی دانشگاه مدنی آذربایجان

**
سعید احمدی قره قشلاقی

دانشجوی ارشد دانشگاه مدنی آذربایجان

سیمای فدائیان حریم قدس در اشعار نزار قبانیدکتر مهین حاجی زاده

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

**
نسرین چالاک

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

آوارگی، مولفه هویت­بخش ادبیات پایداری افغانستانمحمد رضا یوسفی

دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه قم

**
محمد فولادی

استادیار ادبیات فارسی دانشگاه قم

تجلیات المقاومه الوطنیه فی شعر فاروق جویدهسعید زرمحمدی

ماجستیر فی فرع اللغه العربیه وآدابها

**
آیت الله زرمحمدی

أستاذ مساعد فی جامعه زنجان

زن و مقاومت در شعر عربی و فارسی معاصردکتر غلامرضا کریمی فرد

دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز

**
عفیفه موحدیان عطار

دانشجو دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز، مدرس دانشگاه سوسنگرد

بررسی زیبایی شناختی عنصر مکان در رمان شرق المتوسطاختر ذوالفقاری

دانشجوی مقطع دکتری زبان و ادبیات عرب، دانشگاه بوعلی سینای همدان

**
درآمدی بر ادبیات پایداری در کشور های اسلامیعلی مرتضائی

دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

 

* 
بن­مایه­های مقاومت در داستان حضرت یوسف (ع)روح اله نصیری

استادیار گروه معارف قرآن واهل البیت (علیهم السلام)، دانشکده­ی اهل البیت ع، دانشگاه اصفهان(نویسنده مسئول)

**
تقی اجیه

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه اصفهان

نادر عیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته  زبان و ادبیات فارسی ؛ دانشگاه اصفهان

برجسته سازی در اشعار دفاع مقدس سلمان هراتیسمیه خورشیدی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه قم

**
ادبیات مقاومت در قرآن کریمسهام ذاکر سواعدی

دانشجوی کارشناسی ارشد    رشته زبان و ادبیات عرب     دانشگاه شهید چمران اهواز

* 
بارقه‌های ادب پایداری در شعر امل دنقلعلی نجفی ایوکی

استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

* 
شهرام امیری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

جواد جرنگیان

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

«انعکاس شهید و شهادت در آینه سروده‌های فدوی طوقانجواد جرنگیان-دانشجوی کارشناسی ارشدزبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان* 
سید علی رضا تقوی

دانشجوی کارشناسی ارشدزبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

مریم اختیاری- کارشناسی ارشدزبان و ادبیات عربی دانشگاه بابلسر
جلوه‌های ادب پایداری درشعرمحمدالفیتوریعلی نجفی ایوکی

استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

* 
جواد جرنگیان

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

شهرام امیری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

کارکرد جریان سیال ذهن در ادبیات مقاومت فلسطین، مطالعه موردی: داستان کوتاه “إلی أن نعود” اثر غسان کنفانیفرهنگ مفاخری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی تهران

**
زهره ناعمی
بهمن جهانگیری
ترانه‌های کودکانه در شعر معاصر فلسطین (نمونه مورد پژوهانه، اشعار ابوسلمی)

 

دکتر عزت ملاابراهیمی، دانشیار دانشگاه تهران**
عباس رحمتی (کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی
موتیف الإستشهاد عند سمیح القاسمکبری روشنفکر

أستاذ مساعد فی فرع اللغه العربیه وآدابها بجامعه تربیه مدرس فی طهران

**
خلیل پروینی

أستاذ مساعد فی فرع اللغه العربیه وآدابها بجامعه تربیه مدرس فی طهران

حامد پورحشمتی

طالب الماجستیر فی فرع الأدب العربیّ بجامعه تربیه، کاتب مسؤول

 

سیمیائیه المقاومه عند الشاعرین سمیح القاسم وفرخی یزدی، دراسه مقارنهکبری روشنفکر

أستاذ مساعد فی فرع اللغه العربیه وآدابها بجامعه تربیه مدرس فی طهران

**
خلیل پروینی

أستاذ مساعد فی فرع اللغه العربیه وآدابها بجامعه تربیه مدرس فی طهران

حامد پورحشمتی

طالب الماجستیر فی فرع الأدب العربیّ بجامعه تربیه، کاتب مسؤول

بررسی مضامین مشترک شعر پایداری ایرانِ عصر مشروطه، نهضت مصر، و عراقِ دوران استعمارمنصوره زرکوب

. دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان

**
سمیه نصرتی

کارشناس ارشد مترجمی عربی دانشگاه اصفهان

نقش محوری زنان در مقاومت و مبارزه با استعمار و اشغالگری در رمان اصل و فصل سحر خلیفهزهره رنجبرپور

کارشناسی ارشد ادبیات عرب دانشگاه یزد

**
علی بیانلو

استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه یزد

بررسی بارقه­های ادبیات پایدای در اشعار عبدالوهاب البیاتیمالک عبدی

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
یوسف طاهری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

بررسی بارقه­های ادبیات پایداری در اشعار جواد جمیل * 
یوسف طاهری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

راز ماندگاری اشعار پایداری ابو القاسم شابیحسین مهتدی

استادیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر

**
سبک­ شناسی سروده «جواز السفرِ» محمود درویشعلی نجفی ایوکی

عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

**
نسرین جعفری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

بررسی و تحلیل چهره کودک در آثار « محمود درویش» و« رفیق صابر » [با تکیه بر قصیده «محمد» و«پرسیاره بئ وه­لا­مه­کان بو باوکم» پرسش­های بی پاسخ برای پدرم]

 

دکتر رقیه صادقی نیری

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

**
عبدالله بیگی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر مهین حاجی زاده

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

ندای مقاومت و بیداری ملی در اشعار مصطفی غلایینیدکتر فاروق نعمتی

(استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور)

**
ادبیات پایداری در شعر ایلیا ابوماضیمحمد حسین صوت داوودی

کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

* 
الادب المقاوم فی حلته الغاضبه فی شعر نزار قبانیاحمد نهیرات

استاذ مساعد فی جامعه کردستان

* 
دلالات الرموز فی دیوان “مرایا الیاسمین” للشاعر صالح محمود هواریاحمد نهیرات

استاذ مساعد فی جامعه کردستان

* 
تحلیل عنصر الشخصیه فی روایه دم لفطیر صهیون لنجیب الکیلانیاحمد نهیرات

استاذ مساعد فی جامعه کردستان

**
جایگاه نمادین کارکرد رنگ­ در ادبیات مقاومت «نمونه مورد پژوهانه: أمل دُنقُل»سمیه کونانی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان کوهدشت**
شعر پایداری در کشورهای عربی (بررسی موردی شعر فلسطین، بحرین، یمن)دکتر نرگس انصاری استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین**
توظیف شخصیّه صلاح الدّین الأیوبی کرمز فی شعر المقاومه الفلسطینیّهدکتر بهمن هادیلو

الأستاذ المساعد فی اللغه العربیّه وآدابها بجامعه العلوم  و معارف القرآن الکریم

**
ابراهیم ناطق

طالب الدکتوراه فی اللغه العربیّه وآدابها بجامعه الإمام خمینی (ره) الدولیّه

وطن خواهی در اشعار شاعر مقاومت “راشد حسین”دکتر مهین حاجی زاده

دانشیار دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

**
مهناز خازیر

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ادبیات مقاومت در شعر اندلس (مطالعه ی موردی: اشعار أبوالقاسم خلف بن فرج الإلبیری معروف به السُّمیسر )مولود خوانچه زرد

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

**
دکتر رقیه صادقی نیری
دکتر مهین حاجی زاده

دانشیار دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

بازتاب  نمادین رنگ در شعر دوبیتی­های انقلاب اسلامیدکترعاطی عبیات-مدرس دانشگاه فرهنگیان**
حاتم سعیدی مهر کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی
غازی القصیبی شاعراً مقاوماًالدکتور نعیم عموری، أستاذ مساعد فی جامعه شهید چمران أهواز* 
بررسی مفاهیم و موضوعات مشترک در شعر پایداری محمود درویش و قیصر امین پورعبدالاحد غیبی/ دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان* 
پرویز احمدزاده هوچ

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

لیلا جباری

کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

جهاد و مقاومت در شعر عبدالرحیم محمود شاعر شهید فلسطینعبدالاحد غیبی

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

**
علی حیدری کهلی                                                             کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
درآمدی بر موسیقی شعر راشد حسیندکتر عزت ملاابراهیمی، دانشیار دانشگاه تهران**
دکتر امیر گوهر رستمی (دانش آموخته دانشگاه آزاد)
سوگ نامه‌های شعر ابوسلمیدکتر عزت ملاابراهیمی، دانشیار دانشگاه تهران**
محمد جواد حسن‌پور، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
اعظم خاقانی، کارشناس ارشد دانشگاه تهران
اندیشه‌های سوسیالیستی در شعر مقاومت فلسطینمحمد جواد حسن‌پور، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران**
دکتر عزت ملاابراهیمی، دانشیار دانشگاه تهران
بررسی مضامین پایداری در شعر محمود درویش و خلیل الله خلیلیجواد غلامعلی زاده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

**
سید جعفر میرزاده راوری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

جلوه های ادبیات پایداری در اشعار قیصرامین پور و نزار قبانیرحمت اله ابراهیمی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبابل

**
دکتر ابراهیم فلاح

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحدساری

معصومه اسماعیلی-کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی،  دانشگاه پیام نور واحد آمل
نمود­­های ادب پایداری در اشعار یوسف الخالحسن گودرزی لمراسکی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران

**
سیده ربابه کاظم زاده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران

موسیقی مقاومت و نقش آن در دفاع مقدسخداداد رضایی  . دانشگاه خلیج فارس و مربی علمی کاربردی فرهنگ و هنر بوشهر* 
بررسی جلو ه های  ادب پایداری  در شعر سیف فرغانیمریم کیانی پور

دانشجوی  دکترای زبان و ادبیات فارسی علوم و تحقیقات خراسان رضوی

 

**
بررسی درونمایه­های ادبیات پایداری فلسطین «با تکیه بر اشعار زینب حبش و فدوی طوقان»یوسف طاهری

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
بررسی مؤلفه­های پایداری در مجموعه­ی داستانی “عناقید العطش” اثر علی حجازیمحمود حیدری

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه یاسوج

**
ام البنی خرمیان/ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج
درون­مایه­های تعهّد در شعر سلمان هراتی (مطالعه موردی: از آسمان سبز و دری به خانه­ی خورشید)محمود حیدری

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه یاسوج

**
ام البنی خرمیان

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

الوطن فی روایات أحلام مستغانمی..”ذاکره الجسدنموذجاًزهراناظمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه یزد

**
تحلیل تطبیقی درونمایه­ی مقاومت در اشعار نزار قبانی و جواد جمیلمالک عبدی- استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام**
یوسف طاهری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

جلوه­های هنری نمادپردازی رنگ­ها در ادبیات پایداری محمود درویشداود نجاتی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان* 
عفت مردانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

سحر گرگی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

بررسی فرآیندهای زبانی شعر دفاع مقدس (با نگاهی به اشعار عبدالجبار کاکایی)نیلوفر رهرو اصفهانی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

**
زهرا موجودی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کاشان

شکل شناسی شعر دفاع مقدس با تکیه بر آثار قیصر امین­پورزهرا موجودی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کاشان

**
نیلوفر رهرو اصفهانی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

بررسی تطبیقی جلوه های پایداری در شعر  ملک الشعرای بهار و معروف رصافیمرتضی براری رئیسی عضو هیأت علمی دانشگاه ولایت**
جلوه های پایداری در شعر فرخی یزدی و محمود سامی البارودیمرتضی براری رئیسی عضو هیأت علمی دانشگاه ولایت* 
نگاهی به مضامین مقاومت در اشعار هوشنگ ابتهاج و بدوی الجبل

 

مرتضی براری رئیسی عضو هیأت علمی دانشگاه ولایت* 
بررسی عناصر اساطیری وحماسی در مجموعه شعر(خون­نامه خاک)نصرالله مردانیفرزانه هدایتی زاده،کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت

دانشگاه رازی کرمانشاه

**
سایکولوجیه المقاومه فی آثار «سمیح القاسم»سید أیاد موسوی، ماجستیر اللغه العربیه وآدابها، من جامعه چمران الاهواز**
صادق البوغبیش ماجستیر اللغه العربیه وآدابها، من جامعه آزاد اسلامیه فی آبادان
جاسم نگارش طالب ماجستیر فی اللغه العربیه وآدابها جامعه خرم آباد
رستاخیز لیبی درآیینه ادبیات معاصر عرب؛ نمونه موردی: رمان «فرسان الاحلام القتیله»احمد حیدری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ادبیات عربی ازدانشگاه تربیت مدرس.

**
حامد پورحشمتی-دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات عربی  دانشگاه تربیت مدرس
بررسی موسیقی پایداری در شعر بیداری اسلامی بحرینصدیقه زودرنج

.استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

**
زهرا کوچکی نیت

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

تجلیات صور المقاومه فی شعر «سمیح القاسم»(الصور الاسطوریه أنموذجاً)

 

صادق البوغبیش ماجستیر اللغه العربیه وآدابها، من جامعه آزاد اسلامیه فی آبادان**
سید أیاد موسوی، ماجستیر اللغه العربیه وآدابها، من جامعه چمران الاهواز
جاسم نگارش طالب ماجستیر فی اللغه العربیه وآدابها جامعه خرم آباد
بررسی پدیده نوستالژی عاطفی در اشعار عبدالوهاب البیاتیفرشته یادگاری، کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی پردیس فارابی دانشگاه تهران**
هاشم موجرلو، دانشجوی دکترای  زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد قم
علیرضا محمد رضایی، دانشیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران
تصویر مرد در داستان«حبی الأول» نوشته­ی سحر خلیفهدکتر رضا افخمی عقدا (استادیار ادبیات عرب دانشگاه یزد)**
زهره رنجبرپور (کارشناسی ارشد ادبیات عرب)
پژوهشی تطبیقی در نمادپردازی «شب» در شعر نیمایوشیج و مفدی زکریاداود نجاتی (نویسنده مسئول)

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

**
سحر گرگی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

عفت مردانی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

بررسی و تحلیل نمادهای دینی در اندیشه­ی پایداری عِزّ الدّین مناصرهدکتر امید جهان بخت لیلی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان

**
سمانه موسی پور

دانش آموخته کارشناسی­ارشد زبان و ادبیات عربی

تجلّی اسطورها در شعر سید حسن حسینیزهرا جلالی طحان زواره

کارشناس ارشد ادبیات مقاومت دانشگاه شاهد

* 
جلوه های ادب پایداری در سروده های عبدالله الزمراویدکتر سید محمود میرزایی الحسینی

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

* 
اسماعیل یعقوبی مقدم

کارشناسی ارشد دانشگاه خرم لرستان

اسطوره‌های بیداری در شعر محمد الفیتوریدکتر سید محمود میرزایی الحسینی

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

* 
اسماعیل یعقوبی مقدم

کارشناسی ارشد دانشگاه خرم لرستان

نقد و بررسی سیمای انقلاب در سروده‌های آیات القرمزی * 
سجاد خندان- کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
ایوب انصاری-

کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان

سیمای امام حسین(ع) در شعر عبدالله القرمزیسجاد خندان- کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان* 
ایوب انصاری/ کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
تحلیل درونمایه‌های ادبیات مقاومت ایران و فلسطین دراشعار معین بسیسو و قیصر امین پورعلیرضا جمالی

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه ، گروه زبان و ادبیات عرب، کرمانشاه ، ایران

**
جمشیدباقرزاده

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

ادبیات مقاومت در پیش روی مباحث نقد ادبی با گرایش اجتماعی در جهان عربمرضیه مومنی شهرکی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

**
نماد «امام حسین(ع)» در شعر مقاومت معاصر عربزهرا وحدانی**
حسین ناظری
بین شعرأحمد مطر؛ فلسطین و روائع نضالهانوریه الفضلی پور

طالبه مرحله ماجستیر قسم اللغه العربیّه و آدابها بجامعه تشمران الأهواز

**
بررسی تطبیقی درونمایه­ها­ی مشترک ادبیات پایداری فلسطین

«با تکیه بر اشعار: ابراهیم طوقان، فدوی طوقان و محمود درویش»

سیده صغری حسینی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
سید آیت­الله حسینی

کارشناسی ارشد حسابداری

خوانش تطبیقی مضامین ادبیات پایداری ایران و عراق

«مطالعه­ی موردی: اشعار سید حسن حسینی و عبدالوهاب بیاتی»

نرجس یوسفی گلخواه

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
آذر فیــلی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب ایلام

«تحلیل تطبیقی عناصر ادبیات پایداری عراق»

با تکیه بر اشعار «بدرشاکر سیاب» و «احمد صافی نجفی»

نرجس یوسفی گلخواه

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
جلوه های پایداری در شعر فلسطین و افغانستان

(مورد پژوهانه: معین بسیسو و خلیل الله خلیلی)

 

جواد غلامعلی زاده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

**
طاهره میرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات عربی

بن­مایه­های پایداری در اشعار ابن­قُسیم حَمویسید مهدی مسبوق

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی­سینا، همدان

**
سارا اسدی

دانش­آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه بوعلی­سینا، همدان

برررسی دینداری و ارتباط آن با جلوه های پایداری در دفاع مقدسدکتراکبر سلیمان نژاد استادیاردانشگاه آزاد واحد مرند* 
حسین طلعتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاداسلامی  واحد مرند
عبدالوهاب البیاتی شاعر مبارزه وپایداریحمیدرضا نصرآبادی

دبیر آموزش وپرورش خراسان رضوی نیشابور منطقه میان جلگه

* 
الحنین إلی الوطن ورموزالمقاومه فی أدب المهجردکترکیفیه اهوازیان استاد یار دانشگاه فرهنگیان اهواز**
بررسی عناصر نماد و اسطوره در اشعار پایداری سپیده کاشانی

 

سمیه کونانی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، مدرس دانشگاه پیام­نور شهرستان کوهدشت**
هوشنگ کونانی، کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
کمدی و طنز تصویری

(با نگاهی به آثار صحرایی و امیریان)

دکتر سید ناصر جابری اردکانی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

**
اسما حسینی

کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی

الشعر النسوی المقاوم ومناصره الامام علی علیه السلامصابره سیاوشی**
مینا السادات امیرآفتابی
سمیه اکبری فر
ظواهر اسلوبیّه فی شعر المقاومه: قصیده الانتفاضه لسمیح القاسم نموذجاًد. محمدجواد پورعابد

أستاذ مساعد بجامعه خلیج فارس _ بوشهر

**
زهره بهروزی

طالبه الماجیستر بجامعه خلیج فارس _ بوشهر

إسقاط الملامح التاریخیّه لشخصیّات الأنبیاء على القضیّه الفلسطینیّه فی شعر المقاومهد. محمدجواد پورعابد

أستاذ مساعد بجامعه خلیج فارس _ بوشهر

**
دراسه الملامح الفنّیه للضمیر المتکلّم فی شعر محمود درویشد. محمدجواد پورعابد

أستاذ مساعد بجامعه خلیج فارس _ بوشهر

* 
جستاری برمضامین عاشورائی در ادبیات مقاومت فارسی وعربیمحمدرضا قنبری سلحشور

مربی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور

**
مریم جلالی نژاد

مدرّس مدعو ،گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه پیام نورقم

جلوه های ادببات پایداری در اشعار شاعران مشروطه(با تاکید بر بهار، عشقی،عارف قزوینی، فرخی یزدی)طارق سلامات

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

**
«اشغال در فلسطین» و «عملکرد جوامع بین الملل» برابر آن درآثار  «سمیح القاسم»شاعرمقاومتسید محمدرضی مصطفوی نیا**
صدیقه یوسفی چوبینی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران

علیرضا نادریان لائین

مدرس دانشگاه پیام نور واحد مشهد – دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

تأملات فلسفی در شعرمحمود درویش

(مرگ و زندگی و درون اندیشی)

کبری ذوالفقاری

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی – دانشگاه تربیت مدرس

* 
مفاهیم شهید و شهادت در شعر محمود درویشکبری ذوالفقاری

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی – دانشگاه تربیت مدرس

**
بازتاب شکست ژوئن۱۹۶۷م در شعر مقاومت عربدکتر سید حسن فاتحی، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان**
سید محمود قتالی، دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بو علی سینا
یحیی سپهرتاج،دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه امام خمینی قزوین
الظواهر الأسلوبیه فی الشعر السوری المقاوم(عمر أبوریشه أنموذجًا)د. عباس یداللهی

أستاذ مساعد فی قسم اللغه العربیه وآدابها. جامعه الشهید چمران. الأهواز

**
ملامح المقاومه فی شعر عبدالرحمن بارود

 

د. عباس یداللهی

أستاذ مساعد فی قسم اللغه العربیه وآدابها. جامعه الشهید چمران. الأهواز

**
جلوه های پایداری در شعر جمیل صدقی زهاوی و ناصرخسرو قبادیانی

(پژوهش تطبیقی)

دکتر زینب رضاپور

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه شهید چمران اهواز

**
بررسی تطبیقی درونمایه های مقاومت در اشعار وحید خیون و قیصر امین پورحسین چراغی وش استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان**
فهیمه عبدی پور دانشجوی کارشناسی ارشدزبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان
فراخونی شخصیت های دینی در شعر شاعر مقاومت ممدوح عدوانحسین چراغی وش استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان**
بهبود حسینی، دانش آموخته زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان
سبک شناسی “قصیده بعد النکبه ” عمرابوریشهحسین چراغی وش استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان**
صغری درویشی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان
رئالیسم جادویی، بستری برای نمایش پیامدهای جنگ در ادبیات داستانی

(بررسی داستان شب ملخ از منظر رئالیسم جادویی)

سمیه شیخ زاده

تحصیلات: دکترای زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات معاصر)

**
الطاهر بوشوشی أدیبا مقاوماً

 

الدکتور نعیم عموری ، أستاذ مساعد فی قسم اللغه العربیه و آدابها بجامعه«شهید چمران أهواز* 
فریاد خون­ها

(درنگی بر بُن­مایه­های پایداری در شعرِ حسن عبدالله قرشی)

دکتر فاروق نعمتی

(استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور)

**
توظیف الفکاهه فی شعر المقاومه المعاصر

(شعر یحیی السماوی أنموذجاً)

الدکتور فاروق نعمتی

(الأستاذ المساعد، قسم اللغه العربیه وآدابها، جامعه پیام نور)

 

**
بررسی ارتباط آیات قرآنی و شخصیات دینی با اشعار پایداری فاروق جویده

 

سمیه کونانی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، مدرس مدعو دانشگاه پیام­نور شهرستان کوهدشت**
نرگس دیناری­گله­دار، کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی کرمانشاه
زهرا کونانی، کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه پیام نور لرستان
نیلوفر گراوندنیا، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام­نور کرمانشاه
بازتاب ادبیات مقاومت درشعر عبدالرحیم محمود شاعرمقاومت فلسطینخیریه عچرش

استادیار بخش زبان وادبیات عرب دانشگاه شهید چمران اهواز

**
زهرا سادات تقوی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید چمران اهواز

زیبایی شناسی «ثوریات» محمد العید آل خلیفهدکتر محمود میرزائی الحسینی

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

**
محمد فرهادی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

یونس ولیئی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

مقاومت در دو مجموعه داستان کوتاه­«به کی سلام کنم؟» از سیمین دانشور و «لیل­الغرباء» از غاده السمانعلی اکبر ملایی، استادیار رشته‌ی زبان و ادبیات عربی- دانشگاه ولی‌عصر (عجّل­ا…) رفسنجان- دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی-  گروه زبان و ادبیات عربی.**
جلوه­های مبارزه و پایداری در داستان­های کوتاه اکرم هنیّهحدیث شیخ اسدی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهیدچمران اهواز

**
حسین یوسفی آملی

دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران

نگاهی به درون مایه­های مقاومت در مجموعه داستانک “صمت النوافذ” محمود شقیر نویسنده معاصر فلسطینیحدیث شیخ اسدی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهیدچمران اهواز

**
بارقه‌های پایداری در شعر معروف الرصافیدکتر محمودرضا توکلی محمدی

عضو هیأت علمی دانشگاه قم

* 
فاطمه زارعی-دانشجوی زبان عربی دانشگاه قم
جلوه­های پایداری در شعر عزالدین مناصرهدکتر محسن سیفی، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان،**
.فرحناز شریعت، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
ادبیات مقاومت از دیدگاه نشانه معنا-شناختیروح‌اله قاسمی

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی

**
بازتاب جلوه‌های ادب پایداری در شعر حافظ ابراهیم

 

دکتر محمودرضا توکلی محمدی

استاد یار دانشگاه قم

* 
منصوره امیری نژاد

دانشجوی زبان عربی دانشگاه قم

 
بن مایه­های ادبیات پایداری در اشعار برهان الدین عبوشی و عبدالجبار کاکایی

(با رویکرد تطبیقی)

 

دکتر محمود شهبازی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

**
سحر محبی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

مسعود باوان­پوری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

بررسی تطبیقی «آرمان‌گرایی» در شعر پایداری طاهره صفارزاده و زینب حبشامین نظری

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

**
خاطره احمدی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

رئالیسم در شعر سیاسی نزار قبانیعلی رومی پور

دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

**
جلوه های ادبیات مقاومت در اشعار قیصر امین پور و سمیح قاسمالهام حیدری-مدرس دانشگاه آزاداسلامی قصرشیرین

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

* 
علی اشرف بشیری

دانشجوی آموزش ابتدایی

دبیر آموزش و پرورش

مظاهر أدب المقاومه فی شعر مصطفی وهبی التل( عرار)حامد صدقی، استاد دانشگاه خوارزمی،**
فاطمه گنج خانلو، دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی
بررسی مضامین مقاومت در شعر محمد کاظم کاظمی

با گذری بر دو دفتر “پیاده آمده بودم” و “شمشیر و جغرافیا”

بنفشه دربندکوهی

-کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

**
شیوا صادقی-عضو هیئت علمی گروه ادبیات عرب دانشگاه پیام نور
علی صیادی-کارشناش ارشد حقوق
ناصرخسرو و ادبیات پایداری

 

دکتر محمد مجوزی، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل**
علیرضا کمان باز، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل
زهره انصاری، مربی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد زابل
ادب اعتراض در مضامین پایداری (بررسی تطبیقی محمود درویش و علیرضا قزوه)

 

حسن رحمانی‌راد

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی

**
میثم ایمانیان

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه سبزوار

امیرعباس ایمانیان

کارشناس ارشد ادبیات فارسی

تاثیر آشنازدایی در ترنم های مقاومتدکتر علیرضا غلامی بادی

مدرس دانشگاه پیام نور اردستان و نطنز

 

**
جستاری بر جلوه­های ادب پایداری در اشعار هارون هاشم رشیددکتر محمود شهبازی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

**
سحر محبی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

نجمه سادات حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

زهرا شیخ حسینی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

سیمای ادبیات پایداری در اشعار علیرضا قزوهحسن رحمانی راد

فردوسی مشهد

**
امیرعباس ایمانیان
محمد غفوری‌فر
بررسی مؤلفه­های ادب پایداری در شعر ابراهیم عیسیمینا پیرزادنیا

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

**
زیور چراغی
بازتاب وطن عربی در اشعار بدوی الجبلمینا پیرزادنیا

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

**
زیور چراغی
هنرپردازی­های شاعران در فراخوانی چهره­های قهرمانی در شعر پایداری عراقولی امیدی­پور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات عرب دانشگاه شهید بهشتی

**
سارا منصوری

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات عرب دانشگاه ایلام

نماد­پردازی هنرمندانه در شعر مقاومت محمود اسدمینا پیرزادنیا

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

**
زهرا محمدحسینی
بررسی تطبیقی وصف شهید در اشعار الربیع بوشامه و طاهره صفارزادهمحمدرضا شیرخانی

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

**
زیور چراغی
تحلیل گفتمانی شعر در زمینۀ شهید و شهادتسید باقر یحیی زاده

کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی

مدرس مجتمع بین الملل تهران

* 
بررسی موتیف های پایداری در سروده‏های  بدر شاکر السیابدکتر  کلثوم صدیقی

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

**
فرزانه زارعی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

تجلی عناصر طبیعت در سروده های پایداری ایران و فلسطین

(مطالعه ی مورد پژوهانه ی سروده‏های سلمان هراتی و فدوی طوقان)

 

دکتر  کلثوم صدیقی

استادیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

**
فیروزه حامدی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

المقاومه الشعبیه وأبرز أسبابها  فی دیوان معروف الرصافیپگاه دالوند دانشجوی کارشناس ارشد زبان وادبیات عرب دانشگاه خرم آباد* 
بررسی ساحت و محتوا در شعر طنز انقلاب اسلامی ایرانمعصومه طاهری-کارشناس ارشد ادبیات پایداری**
دکتر غلامرضا کافی

عضوهیأت علمی دانشگاه شیراز

التصویر الفنی فی شعر المقاومهالیاس عسگری

الماجستیر فی جامعه محقق اردبیلی

* 
نهضت مشروطه و جلوه های ادبیات پایداری در سروده های ملک الشعرای بهاربهنام قاسمی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدیرمجتمع بعثت آموزش و پرورش بابل* 
سمیه موسی پور- دبیر آموزش و پرورش شیرگاه
مفهوم عشق و زبانِ عاشقانه در رمانِ عاشوراییِ پدر، عشق و پسرمنصوره رضایی

دانشجوی مقطع دکتری  زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه اصفهان

**
ادبیات پایداری و مفهوم آزادی در آثار محمد ماغوطناهید خدادادیان

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران

**
راضیه چراغی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

شعر عاشورایی و همگرایی مؤلفه های پایداری در ادب مقاومتدکتر هدایت الله تقى زاده

مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسى البرز

**
بررسی پیوند نوستالوژی مقاومت در اشعار إیاد عاطف حیاتله شاعر مهاجر فلسطینیمالک عبدی

استاریار و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
پروین خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

بررسی نوستالژی در سروده‌های محمود درویش (شاعرِ مقاومتِ فلسطین)دکتر مصطفی کمالجو

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران

**
حمیده فقیه عبداللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران

جلوه های مقاومت در شعر عربی اندلسمنا یوسفی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

**
مضامین مقاومت در اشعار توفیق زیّاد

 

علی فیلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل* 
تجلی کودک مقاومت در شعر فدوی طوقانصفورا نظری

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

**
بازتاب مقاومت در اشعار بشاره الخوریصفورا نظری

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

**
دکتر عبدالاحد غیبی

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بازتاب نقش زن در مقاومت با تکیه بر داستان ام­سعد غسان کنفانیصفورا نظری

کارشناسی ارشد ادبیات عربذ

**
دور المرأه والطفل فی المقاومه

علی حجازی فی قصص «القبضه والأرض وشجره الزیتون والنعاس وأمیر العواصف»

 

لیلا جمشیدی

الأستاذه المساعده بجامعه بیام نور، فرع اللغه العربیه و آدابها

**
زینب انصاری

الماجستیره فی اللغه العربیه و آدابها

بازتاب واقعه ی عاشورا در اشعار شاعران دفاع مقدسطارق سلامات

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

* 
بررسی تطبیقی مؤلفه‌های پایداری در شعر فرخی یزدی و ایلیا ابوماضیعبدالباسط عرب یوسف آبادی**
فائزه عرب یوسف آبادی  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
عفت رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل
نمادپردازی انسانی ازمنظر نقداسطوره درشعرمحمدالفیتوریملیحه اسمعیلی وردنجانی

دانشجوی دکتری زبان وادبیات عرب دانشگاه آزاداسلامی قم

* 
بررسی موسیقی درونی شعر سپیده کاشانیعلی اصغر سلطانپور

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزش وپرورش کوهدشت

**
بازتاب محتوایی هشت سال دفاع مقدس در شعر سپیده کاشانیعلی اصغر سلطانپور

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزش وپرورش کوهدشت

**
فروزان آزادبخت

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزش وپرورش کوهدشت

بررسی موسیقی بیرونی شعر پایداری سپیده‌کاشانیعلی اصغر سلطانپور

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزش وپرورش کوهدشت

**
سمیه کونانی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، مدرس مدعو دانشگاه پیام­نور شهرستان کوهدشت
جلوه های ادبیات پایداری در شعر شاعران کرددکتر سید محسن حسینی مؤخر_عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان**
شیلان اویهنگی، دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت دانشگاه لرستان
بررسی مفاهیم نوستالوژی در ادب مقاومت ( با مطالعه ی موردی بر شعر شاعران نازک الملائکه ، عبدالوهاب البیاتی و احمد عبدالمعطی الحجازی )حمیده هادی پناه – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد قم**
رحیم قربانی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد قم
بازتاب ادبیات پایداری، انقلاب اسلامی و تفکر بسیجی در اشعار استاد شهریاردکتر محمد مجوزی، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل.* 
علیرضا کمان باز، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل.
علیرضا پورخسرو، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل.
بررسی تطبیقی مؤلفه‌های پایداری در شعر اقبال لاهوری و احمد صافی نجفیعبدالباسط عرب یوسف آبادی**
فائزه عرب یوسف آبادی  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
عفت رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل
جلوه­های پایداری در اشعار حماسی عماد الدین کاتب اصفهانیسید مهدی مسبوق

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی­سینا، همدان

**
رسول فتحی مظفری

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی­سینا، همدان

تحلیل تطبیقی عنصر شهادت در شعر پایداری ایران و فلسطین با تکیه  بر اشعار

(سید حسن حسینی، قیصر امین­پور و سمیح القاسم)

مرتضی زارع برمی

دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

**
دکتر صغری فلاحتی
تحلیل مفهوم آرمان­گرایی و آرمان­خواهی در شعر پایداری ایران وفلسطین

با تکیه بر اشعار سید حسن حسینی، قیصر امین­پور و سمیح القاسم

مرتضی زارع برمی

دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

**
دکتر صغری فلاحتی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

واکاوی مؤلفه­های ادبیات پایداری در شعر فلسطین

(با تأکید بر شعر محمود درویش، فدوی طوقان، سمیح القاسم و توفیق زیّاد)

 

نسرین گبانچی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی- مدرس مدعو دانشگاه پیام نور آبادان

*

*

*
نرگس گبانچی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز- مدرس مدعو دانشگاه پیام نور آبادان

اسطوره¬های پایداری در شعر فلسطین

(با تأکید بر شعر محمود درویش، فدوی طوقان و سمیح القاسم)

نسرین گبانچی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی- مدرس مدعو دانشگاه پیام نور آبادان

**
نرگس گبانچی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز- مدرس مدعو دانشگاه پیام نور آبادان

ادبیات مقاومت و رابطه‌ی آن با قرآن و متون دینی

 

نسرین نجفی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

* 
پیوند نوستالوژی و نمادهای مقاومت در شعر پایداری

 

نسرین نجفی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

* 
نقد جامعه اشغال شده­ی عراق در شعر یحیی سماوید. محمد اعتمادی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

* 
د.مرادعلی ولد بیگی

دانشگاه فرهنگیان ایلام

خوانش شعر دفاع مقدّس پونه نیکوی براساس رویکرد نقش‌گراییدکتر سهیلا فرهنگی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

**
شیرین کشاورز

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

بررسی مؤلفه‏های پایداری در آثار جبران خلیل جبراندکتر احمدرضا حیدریان شهری

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

**
ساره چرکزی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی نمود پایداری در چکامه‏های میهنی محمود درویشدکتر احمدرضا حیدریان شهری

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

**
فهیمه سیدمحمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

تحلیل عناصر شعر مقاومت در سروده­های ژاله قائم مقامی و زینب حبش

 

سمیرا مزرعه فراهانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه عربی دانشگاه اصفهان

* 
سید محمدرضا ابن­الرسول

استادیار گروه عربی دانشگاه اصفهان

بن­مایه­های ادبیات پایداری در شعر فاروق جویدهدکتر ابراهیم نامداری، استادیار دانشگاه پیام­نور کرمانشاه**
نیلوفر گراوندنیا، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام­نور کرمانشاه
مؤلفه¬های ادبیات پایداری دربخش اساطیری شاهنامهدکتر رضوان رحیمی

دکترای ادبیات حماسی از دانشگاه شیراز- مدرس مرکز آموزش و پژوهش استانداری فارس

* 
سایکولوجیه المقاومه فی شعر «محمود درویش»

(الغربه، الأرض، الهجره  أنموذجاً)

جمال نصاری، دکتور من جامعه علوم وتحقیقات تهران ومُدرّس فی مدارس آبادان**
صادق البوغبیش، ماجیستیر فی اللغه العربیه وآدابها من جامعه آزاد الاسلامیه آبادان
نمادهای مقاومت در شعر فاروق جویده

 

امیرحسین رسول نیا

استادیار گروه عربی دانشگاه کاشان

* 
صدیقه جعفری نژاد

دانشجوی دوره دکتری دانشگاه کاشان

معصومه حسین پور

دانشجوی دوره دکتری دانشگاه کاشان

 دکتر مصطفی مهدوی‌آرا

استادیار و عضو  هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

 

**
 عاطفه سلطانمرادی* 
بررسی مؤلفه های پایداری در اشعار ایلیاابوماضی و مهدی اخوان ثالثمینا خداوردی

دانش آموخته زبان و ادبیات عرب دانشکده اصول الدین قم

* 
جلوه های پایداری در شعر جودت فخر الدیندکتر کبری خسروی

.استادیار دانشگاه لرستان

**
حاتم مرعی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

بررسی بن مایه های مقاومت در پاره ای از اشعار خلیل حاویآرزوچالسری کچلک

دانشجوی کارشناسی ارشد شهید بهشتی

**
جلوه¬های ادبیات پایداری در شعر احمد شوقیدکتر حجت رسولی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

**
اعظم صادقی

دانشجوی دکترا زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

نمادپردازی قرآنی در شعر پایداری اخوان ثالثفاطمه طباطبایی مزرعه نو

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشکده اصول الدین

* 
تحلیل ساختاری و محتوایی ترکیب بند عاشورایی سید علی موسوی گرمارودیدکتر امین رحیمی

استادیار دانشگاه اراک

**
بررسی مولفه­های پایداری در شعر عاشورایی شهریار و جواد جمیلمحمدرضا شیرخانی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

**
سمیه مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

بررسی  نقش راهبردی-ادبی زنان در مقاومت فلسطینزینب خاکبازان

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات عرب دانشکده اصول الدّین قم

* 
پیشگویی در حمله حیدری باذل مشهدیثریا فرضی حوری، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی( گرایش ادبیات مقاومت)، دانشگاه محقق اردبیلی.**
آقای دکتر رامین محرمی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
«رهیافتهای معنا شناسی» در ادبیات پایداری معاصر ایران (با تاکید بر اندیشه های شهید مرتضی آوینی)مهدی همتی

(دبیر آموزشگاههای متوسطه استان قم)

* 
بررسی تطبیقی ادبیات مقاومت ایران و فلسطین در آثار قیصر امین پور و نصرااله مردانی و محمود درویشنسیم عبداله زاده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

مدرس حوزه و دانشگاه

* 
تحلیل بن­مایه­­های ادب پایداری در سروده­های ناصرخسرو قبادیانیمریم بخشی

دانشجوی سال چهارم  دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدچمران اهواز

* 
بررسی بازتاب مفاهیم پایداری در  اشعار مقاومت شهریارمحمد مولای نیری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی* 
رامین محرمی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
تحلیل مؤلفه های ادبیات پایداری در اشعار محمود درویش و نصراله مردانی

با رویکرد ادبیات تطبیقی

طاهره رحیمی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی  دانشگاه قم**
مرضیه احمدیان  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
بررسی برخی ازعناصرپایداری در گزیده هایی از اشعارمحمود درویشنجمه یزدان شناسان-دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه قم* 
جلوه بیداری اسلامی در نمایش نامه وزیر عاشقآیت الله زرمحمدی

استادیار داشگاه زنجان

**
سعید زرمحمدی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

نمود عزت و کرامت در آینه شعر ابوالقاسم شابیآیت الله زرمحمدی

استادیار داشگاه زنجان

* 
سعید زرمحمدی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

بررسی تطبیقی اشعار غلامرضا رحمدل و عباس کی منش (مشفق کاشانی) در زمینه ادبیات پایدارینسیم عبداله زاده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

مدرس حوزه و دانشگاه

**
مظاهر الوطنیه فی شعر تمیم البرغوثی

(قصیده”فی القدس” نموذجاً)

غلامرضا کریمی فرد

أستاذ مشارک فی قسم اللغه العربیه وآدابها بجامعه الشهید تشمران،أهواز،إیران

**
زهرا سهرابی کیا

طالبه الماجستیر فی اللغه العربیه وآدابها بجامعه کاشان

رؤیا محمدی

طالبه الدکتوراه فی اللغه العربیه وآدابها بجامعه الشهید تشمران،أهواز،إیران

بن مایه های ادبیات پایداری در شعر شاعران زن کویتی (مطالعه موردی بازتاب تجاوز عراق به کویت در اشعار سعاد الصباح)حسین ناظری ( عضو هیات علمی استاد یار دانشگاه فردوسی مشهد)**
الهام قربانی ( عضو هیات علمی مربی دانشگاه زابل)
مریم فرهمند ( دانش آموخته زبان و ادبیات عرب دانشگاه مشهد)
بازتاب جلوه های مقاومت در تصویرسازی طراحی جلد کتابهای کودکان و نوجوانان

(با نگاهی به ۶۸ اثر منتشر شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

سعیده منصوری

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

**
سوسن خطایی استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
جایگاه کاریکاتور در سیر مقاومت ملی ایراننسیم نعمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

**
سوسن خطایی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی

التکرار؛ ملمح أسلوبی فی أدب المقاومه

 

سمیه کاظمی نجف‌آبادی

(أستاذه مساعده بجامعه أصفهان)

**
جلوه های مقاومت در آثار طنز احمد شفیق بهجتمحمد طایفه خانی

مدرس پیام نور پاکدشت ، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

* 
فواد عاشوری زاده

شاعر و نویسنده و گوینده اخبار عربی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

سیمای ادبیات مقاومت و استعمارستیزی در سروده های احمد محرمدکتر علی قهرمانی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

**
دکتر محمد رضا اسلامی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

سعید نیسی

کارشناس ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی.

سیمای فلسطین و ادبیات پایداری در وحی القلم مصطفی صادق الرافعیدکتر سید رضا موسوی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

**
همت دادرس

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

واکاوی نهضت شعوبیّه و تبیین عناصر ادب پایداری آنجمیله معظمی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی – گرایش مقاومت و پایداری

دانشگاه : تبریز

**
تجلی شهید و شهادت در ادبیات مقاومت ( مطالعه موردی در نفحات شعریه نادر نظام طهرانی )حسن کاظمی سهلوانی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران و مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان

* 
سایکولوجیه اللون فی روایه «رجل تکتبه الشمس» ودلالتهُ بأدب المقاومهپگاه دالوند دانشجوی کارشناس ارشد زبان وادبیات عرب دانشگاه خرم آباد

 

**

تحلیل صنایع ادبی در شعر مقاومت معین بسیسو وقیصر امین پور

 

علیرضا جمالی

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه ، گروه زبان و ادبیات عرب، کرمانشاه ، ایران

* 
جمشیدباقرزاده

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

سیمای فلسطین و ادبیات پایداری در سروده های شیخ احمد الوائلی و سید قطبدکتر علی قهرمانی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

**
دکتر محمد رضا اسلامی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

سعید نیسی

کارشناس ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی.

بررسی نمادهای قرآنی در اشعار محمود درویش و قیصر امین پورحسن مقیاسی

استادیار دانشگاه قم

**
فاطمه طباطبایی مزرعه نو

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشکده اصول

فرحناز رضی زاده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشکده اصول الدین و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوهدشت

بررسی سهم شعر دفاع مقدس در رشد شعر معاصر فارسیفرنگیس شاهرخی

دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان باهنر شهرکرد

  
سارا نافیان دهکردی

دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان باهنر شهرکرد

الهه کیوانی هفشجانی

دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان باهنر شهرکرد

بازتاب بحران فلسطین و جنگ ۱۹۶۷  در نمایش­نامه «حفله السمر من أجل ۵ حزیران»خدیجه فولادی دوراهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

**
دکتر حسین ایمانیان استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
تحلیل عناصر المقاومه ضد الإستعمار فی شعر محمد محمد علی الشاعر السودانیطیبه سادات جوانیان**
دکتر خیریه عچرش، استادیار دانشکده الاهیات دانشگاه شهید چمران
تصویرپردازی های غاده السمان در ادب مقاومت با تکیه بر علم بیانزینب صابری-دانش آموخته ی کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم**
فاطمه لطفی( دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم
بیان و بررسی جلوه‌های پایداری در شعر برهان الدین عبوشیدکتر علی نظری**
نعمت عزیزی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

کلثوم باقری
التحریض علی الثوره فی شعر أحمد مطردکتر مرتضی حیدری

أستاذ مساعد فی قسم اللغه الفارسیه وآدابها بجامعه بیام نور

**
صدیقه اسدی مجره

طالبه دکتوراه فی قسم اللغه العربیه وآدابها بجامعه سمنان

خدیجه هاشمی

طالبه ماجستیره فی قسم اللغه العربیه وآدابها بجامعه خوارزمی

ملامح المقاومه فی شعرهارون هاشم رشیدزهرا فرید

عضو هیئت علمی  گروه عربی دانشگاه الزهرا

* 
معصومه محبی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات عربی دانشگاه الزهرا

 
نگاهی به عناصر روایی داستان­های کوتاه یوسف ادریس با رویکرد مقاومت

«مطالعه موردی: معاهده سیناء»

پیمان صالحی

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
تحلیل مجموعه­ی داستان کوتاه«عن الرجال والبنادق» از غسان کنفانی با رویکرد مقاومتپیمان صالحی

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

**
پروین خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب

 
بررسی کاریکاتورهای روزنامه های «هاآرتص» و «السفیر»

در نبرد اسرائیل و غزه در جام جهانی ۲۰۱۴

سعیده سادات مسلمی عقیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

**
دکتر سوسن خطایی

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

جلوه های ادبیات پایداری در اشعار سلمان هراتیمریم نظرچوب مسجدی  – دکتری زبان وادبیات فارسی –مدرس دانشگاه فرهنگیان* 
سیده سکینه نورانی لاکدشتی –کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی-مدرس دانشگاه فرهنگیان
چالش میان پایداری و سازش در نمایش­نامه شمشون و دلیله نوشته معین بسیسونجمه طاهری سرتشنیزی

دانشجوی کارشناسی ارشدزبان وادبیات عربی دانشگاه کاشان

**
دکتر حسین ایمانیان (استاد مشاور مقاله)

استادیارگروه زبان وادبیات عربی دانشگاه کاشان

بررسی حوزه­های معنایی مرگ در اشعار پایداری ایلیاابوماضیزینب سپه وند کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان**
بررسی حوزه­های معنایی حیرت در اشعار پایداری ایلیاابوماضیزینب سپه وند کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان**
جایگاه زن در ایران باستان (بررسی موردی جایگاه زن در داستان سیاوش)آناهیتا امیرشجاعی

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی، عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بم

* 
مضامین اشعار هشت سال دفاع مقدسعلی خوشه‌چرخ آرانی     مدرس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل* 
بررسی تطبیقی مضامین پایداری در شعر راشد حسین و فرخی یزدیدکتر علی اصغر حبیبی (استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل)**
دکتر محمد شیخ (استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و بلوچستان)
نجمه پنجه که(دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و بلوچستان)
درون­مایه­های مقاومت در شعر علی احمد باکثیرمحمود آبدانان مهدیزاده

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز رشته زبان و ادبیات عربی

**
معصومه تنگستانی

دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مؤلفه­های ادبیات پایداری در اشعار معروف رصافیعلی نظری دانشیار گروه عربی دانشگاه لرستان* 
یونس ولیئی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان
محمد فرهادی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان
بررسی نمادهای مقاومت در اعلان های پس از انقلاب اسلامی ایرانمارال کرامت داشلی برون

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

**
سوسن خطایی

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بررسی تطبیقی بینامتنیت پایداری و مقاومت در شعر صلاح عبدالصبور و أمل دنقلمریم هاشمی (کارشناسی ارشد دانشگاه تهران**
زهرا بهشتی (دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان
جبرا ابراهیم جبرا منادی بیداری و مقاومت فلسطین

 

دکتر رضا افخمی عقدا

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

**
فاطمه جمشیدی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

محسن زمانی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

بررسی سطح موسیقایی شعر مقاومت فلسطین؛ با تکیه بر قصیده «فلسطینی کحدّ السیف» از «علی فوده»دکتر وصال میمندی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

**
فاطمه جمشیدی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

مظاهرأدب المقاومه فی شعر سعدی یوسفحسین کیانی

استاذ مشارک فی قسم اللغه العربیه و آدابها بجامعه شیراز

**
صدیقه دریا نورد

خریجه مرحله الماجستر فی قسم اللغه العربیه و آدابها بجامعه شیراز

جلوه های ادبیات پایداری در کتب درسی دوره راهنماییاحمد زمانی اصل

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، مدرس دانشگاه

* 
فهیمه حیاری

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

بررسی جلوه های پایداری در نمایش نامه تراژدی زینب؛ اثر علی احمد باکثیرسیدمهدی نوری کیذقانی

استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

* 
محبوبه حیدرآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات عربی  دانشگاه حکیم سبزواری

بررسی کتاب «انار سبز،زیتون سرخ» از پونه نیکوی در حوزۀ شعر پایداریدکتر پروین تاج بخش

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

**
فاطمه قسمتی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

بررسی نمادهای پایداری در شعر « گواهی با پنج انگشت » سروده­ی احمد دحبورمحبوبه افشاری

کارشناسی ارشد، دانشگاه قم

**
ملامح المقاومه الثقافیه فی شعر محمد العید آل الخلیفهمریم میرزاخانی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی  دانشگاه الزهرا (س) تهران

* 
جستاری بر آیینه ادبیات مقاومت در قصیده « یومیات جرح فلسطینی»آمنه موسوی شجری

دکترای زبان و ادبیات عرب

**
آرمان شهر و آزادی مطلق در اندیشه نزار قبانی و قیصر امین پورتقیه زنگنه( کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی)**
مؤلفه های پایداری درشعراحلام مستغانمی با تأکید بر(الکتابه فی لحظه عری)حسین تک تبار

استادیار وعضو هیأت علمی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه قم

**
مهدیه احمدی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

  
صغری روشنی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

  
بررسی تطبیقی جلوه های مقاومت در شعر معین بسیسو و محمدرضا عبدالملکیانحسین تک تبار

استادیار وعضو هیأت علمی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه قم

**
علی عادلی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

امیر کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

المقاومه والصمود فی دیوان موسی شعیبمهدی ناصری

استاذ مساعد فی قسم اللغه العربیه وآدابها بجامعه قم

* 
امیر کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

علی عادلی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

بررسی جلوه های پایداری در شعر کمال ناصرحسین تک تبار

استادیار وعضو هیأت علمی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه قم

**
امیر کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

علی عادلی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم

شهید و پیام‌های وی در اشعار پایداری کمال ناصرسمیه حسنعلیان

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

**
اسلوب شناسی شعر پایداری” احمد دحبور ” با تکیه بر قصیده قمر الظهیرهآزاده منتظری

دانشگاه قم

**
المقاومه اللبنانیه فی الادب المعاصرالعربیعطیه شفیعی خوزانی

طالبه الدکتوراه بجامعه قم بفرع اللغه العربیه  الحره قم

* 
غلامعلی مدیح
مریم ستوده
مظاهر أدب المقاومه فی قصص علی حجازی القصیرهدکتر حسین کیانی**
زینب أنصاری

خریجه مرحله الماجستیر بقسم اللغه  العربیه و آدابها – جامعه شیراز

سوگنامه های سرزمین مقاومتحسین ناظری**
علی اکبر مروی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

شخصیت­پردازی تلفیقی مندنی پور در بخش جبهه و جنگ رمان دل دلدادگیفاطمه سادات طاهری

-استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

**
فاطمه بهمنی

-دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان

تحلیل ابعاد فنّی و هنری جلوه­های شهادت در شعر معاصر فلسطیناحمد لامعی گیو، استادیار دانشگاه بیرجند**
مریم تاجی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
طاهره لامعی گیو، دبیر آموزش و پرورش و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
مریم اشتری، دبیر آموزش و پرورش بیرجند
بررسی تطبیقی جلوه های ادبیات پایداری در اشعار ملک الشـعراء بهار و عمر ابو ریشهحمزه آزادی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان عربی

**
اَلَملامِحُ الفَنِیّهُ وَاَلْإِجْتِمَاعِیَهُ لِأَدَبِ الُمقاوَمَهِ اَلْفِلِسْطیْنِیّهِدکتر  صادق ابراهیمی کاوری

استادیار  زبان وادبیات عربی-عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

**
حسین قائم پناه

دانشجوی دکترای زبان وادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

شعر المقاومه فی دیوان أبی طالبمحمد کلامی* 
سید محمد باقر مهدوی
نوشین هارونی
وطن، اصلی ترین مؤلفه پایداری در شعر سمیح قاسمرسول دهقان ضاد،عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم،**
آذین آذرمهر؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات عرب دانشگاه اصول‌الدین
مکتب اهلبیت علیهم السلام خاستگاه ادبیات پایداریدکتر سید محمد رضی مصطفوی**
فاطمه حلوائی
جلوه‌های ادبیات پایداری در شعر ابراهیم نصرالله؛ مطالعه موردی دیوان «نعمان یستِردُّ لونه»علی خضری

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

**
رسول بلاوی
پروانه داشاب
هنر پرهیز از اسراف مؤلفه ای  از اقتصاد مقاومتی در ادبیات قرآننصرت کمیلی

دانشجوی کارشناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

* 
طیبه طاعتی مرفه

دانشجوی کارشناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

معصومه صیامی

دانشجوی کارشناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

مریم آقاحسینی

دانشجوی کارشناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

تطبیق مضامین پایداری در شعر ایلیا ابوماضی و عارف قزوینیدکتر رسول دهقان‌ضاد**
مینا کمری ریخک
ادبیات بیداری و استعمارستیزی در شعر معاصر عراق

(با تکیه بر اشعار رصافی، جواهری و مطر)

دکتر محمد جنتی فر

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قم

**
مهدی احمدی

دانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی قم

ادبیات پایداریدکتر محمد جنتی فر**
مضامین مشترک ادبیات مقاومت معاصر “ایران و فلسطین”یاسر هوشیار

دکتری زبان و ادبیات عربی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

* 
لیلا اورنگ

دانشجوی رشته زبان و ادبیات عربی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قصر شیرین

نگاهی به جایگاه حبسیه در ادبیات پایداری

«بررسی حبسیه های مجیرالدین بیلقانی»

سمیه دهداریان* 
تجلی میهن دوستی در آثار آلفونس دوده با تأکید بر ادبیات پایداریسمیه دهداریان* 
ادبیات پایداری در عراق و ایران؛ نمونه موردپژوهش سمیح القاسم و موسوی گرمارودیآیت الله مرادی**
سبک زندگی شهداحسین جلالی

دانشگاه علمی کاربردی حج وزیارت

 

*