صفحه آرایی l طراحی جلد

صفحه آرایی l طراحی جلد

دغدغه همیشگی پژوهشگران در صفحه آرایی پایان نامه، کتاب، مقاله و… ما را بر آن داشته که در این مطلب، خدمتی پرکاربرد را ارائه دهیم. این دغدغه زمانی بیشتر می شود که وقت کافی برای انجام آن را نداریم و یا زمان کافی نداریم که آموزش صفحه آرایی را ببینیم و اگر آموزش هم ببینیم ممکن است نتوانیم تمام موارد را به درستی انجام دهیم. موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه با برگزاری چندین همایش ملی، همکاری با انتشارات گفتاورد و مجلات علمی و صفحه آرایی پایان نامه ها، این کار را برای پژوهشگران آسان کرده و توانسته خدمات مطلوبی را ارائه دهد. جهت دریافت خدمات با مشاهده قیمت خدمات، اثر خود را به همراه شیوه نامه، به ایمیل زیر ارسال کنید.

هزینه صفحه آرایی پایان نامه و کتاب: هر صفحه از ۱۵۰۰ تومان تا ۳۰۰۰ تومان (متغیر بودن، به خاطر مقدار اشکالات یا خدمات خواسته شده، تعیین می شود)

هزینه صفحه آرایی مقاله: هر صفحه از ۳۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ تومان (متغیر بودن، به خاطر مقدار اشکالات یا خدمات خواسته شده، تعیین می شود)

هزینه طراحی جلد: از ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۵۰ هزار تومان (جهت درخواست این خدمت، عنوان اثر به همراه تصاویر یا نمونه کار مد نظر، ارسال شود)

 

راه ارتباطی:

۰۹۳۰۶۸۶۱۸۳۱

ایمیل:

conf@ierf.ir