صفحه آرایی کتاب، پایان نامه و مقاله

صفحه آرایی کتاب، پایان نامه و مقاله

دغدغه همیشگی پژوهشگران این بوده چطوری می توانم کارهای پیشرو را انجام بدهم:

-چطوری مقاله را با شیوه نامه های مجلات، اصلاح کنم؟

-چطوری شیوه نامه مربوط به صفحه آرایی پایان نامه را انجام دهم؟

-چطوری صفحه آرایی کتاب را جهت چاپ انجام دهم؟

این دغدغه زمانی بیشتر می شود که وقت کافی برای انجام آن را نداریم و یا زمان کافی نداریم که آموزش صفحه آرایی را ببینیم و اگر آموزش هم ببینیم ممکن است نتوانیم تمام موارد را به درستی انجام دهیم. موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه با برگزاری بیش از ۴ همایش ملی و همکاری در انتشار کتاب و مجلات تخصصی، به مهارتی در اجرای صفحه آرایی ها رسیده؛ از اینرو خدمات زیر را با تخفیف، برای شما به انجام می رساند.

صفحه آرایی مقاله

 

۱۲ هزار تومان

 

صفحه آرایی پایان نامه

 

۱۱۵ هزار تومان

 

صفحه آرایی کتاب

 

۱۳۵ هزار تومان