ترفند حذف فایلهای غیر قابل حذف!

ترفند حذف فایلهای غیر قابل حذف!

این اتفاق حتماً تابحال برای شما پیش آمده است.قصد دارید فایل و یا پوشه ای را حذف کنید ولی با خطای زیر مواجه میشوید :

!! Cannot remove folder temp It is being used by another person or program

و یا می خواهید فایل را تغییر نام بدهید (مانند شکل بالا)، و سپس حذف کنید ولی باز جواب نمی دهد!!

اگر شما مطمئن هستید که بر خلاف ادعای این پنجره فایل و یا پوشه مورد نظر شما در حال استفاده نیست میتوانید در اینگونه مواقع برای رهایی از این مشکل بجای راه اندازی مجدد سیستم از روش زیر استفاده کنید:

۱- تمام برنامه های باز خود را ببندید

۲- Command Prompt را باز کنید

۳- Task Manager را با Right-Click کردن بر روی Taskbar و انتخاب گزینه Task Manager و یا فشردن ترکیب Ctrl-Shift-Esc باز کنید

۴- به برگه Processes بروید، Explorer.exe را انتخاب کنید و دکمه End Process را بزنید .

۵- بدون اینکه Task Manager را ببندید به پنجره Command Prompt بروید

۶- در خط فرمان فایل مورد نظرتان را با دستور Del حذف کنید

۷- دوباره به Task Manager رجوع کنید در برگه Applications دکمه New Task را بزنید و Explorer.exe را اجرا کنید.