ترفند تایپ نیم فاصله

ترفند تایپ نیم فاصله

دو روش برای تایپ نیم فاصله در ورد یا ادیتور سایت در زیر آورده شده است

روش اول: ابتدا حرف مورد نظر خود را تایپ کرده، سپس کلیدهای Ctrl را به همراه Shift و کلید ۲ همزمان فشار دهید (Ctrl + Shift + 2)

روش دوم: ترکیب کلیدهای کنترل و – (- + Ctrl)