برگزاری کارگاه مهارت های مقاله نویسی | دانشگاه قم

برگزاری کارگاه مهارت های مقاله نویسی | دانشگاه قم

اولین کارگاه تخصصی با موضوع «کارگاه آموزش مهارت های مقاله نویسی علمی؛ و ارزیابی ۱۶ مقاله از مجلات علمی پژوهشی و همایشهای ملی کشور» با همکاری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم، و موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه روز پنج شنبه ۹۸/۲/۰۷ در تالار اين همایش برگزار شد.

در اين کارگاه که با حضور ۶۰ دانشجو از دانشگاه های قم، دانشکده اصول الدین قم و … برگزار شد، دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی مدرس زبان و ادبيات عربی دانشگاه، به تدریس پرداخت. اين کارگاه که با پیگیری انجمن زبان و ادبیات عربی شنبه ۷ اردیبهشت ماه، سالن فرهنگ دانشکده ی علوم انسانی، به مدت ۴ ساعت به طول انجاميد، با توجه به در پيش بودن واحد پایان نامه و ضرورت آشنایی با نگارش مقالات علمی، نکات مهم مقاله نویسی ارائه گرديد و در خاتمه ۱۶ مقاله، مقالات علمی پژوهشی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

خاطرنشان می سازد به شرکت کنندگان در اين کارگاه، گواهی حضور ارائه می گردد.