اطلاعیه ۲:اعلام پذیرش اولیه همایش قرآن باوری – ISC

اطلاعیه ۲:اعلام پذیرش اولیه همایش قرآن باوری – ISC

در تفاهم همکاری که در اوایل خرداد ماه ۱۳۹۷ بین همایش ملی قرآن باوری، انسان معاصر و دانش روز  با  موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه، منعقد گردید، ضمن سنجش شرایط کنونی همایش و حجم بالای آثار ارسالی، امور علمی همایش، به موسسه سپرده شد و در این اطلاعیه، بعد از ساعت های متمادی پیگیری امور، خرسند هستیم که پذیرش اولیه آثار ارسالی به این همایش، را به اطلاع پژوهشگران و صاحبان مقاله برسانیم. اطلاعیه همایش در خصوص سطح اولیه پذیرش به ترتیب حروف الفبا در ۱۹ صفحه در یک فایل زیپ به اطلاع فرهیختگان ارجمند می رسد.

لازم به ذکر است اولین همایش ملی قرآن باوری، انسان معاصر و دانش روز (نمایه شده در ISC) با همکاری دانشکده اصول الدین، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشگاه قم و دانشگاه آزاد اسلامی قم و موسسه فرهنگی منشور ثالث برگزار می گردد.

نکات و سوالات احتمالی

-کسانی که نسبت به نتیجه، درخواست تجدید نظر داشته، طی سه روز آتی، با دبیرخانه در ارتباط باشند

-کسانی که هنوز اصلاحات را انجام نداده ، نامشان ممکن است به صورت مشروط در این اطلاعیه درج گردد و قطعیت پذیرش آنها منوط به ارسال اصلاحات است.

-فرصت ارسال اصلاحات تا سه روز آتی به ایمیل همایش می باشد.

-در مرحله بعد، ارسال گواهی ها آغاز می گردد. دستور عمل دانشکده اصول الدین جهت ادامه این روند، در اطلاعیه های بعدی، منتشر می گردد.

با توجه به دغدغه پژوهشگران نسبت به نتیجه آثار و مصاحبه های پیشروی دکتری، این فایلها با شتاب و ساعت ها وقت آماده سازی گشته، از اینرو امکان این وجود دارد در مواردی اشکالات جزئی یا تایپی بروز یاید از اینرو با اطلاع به دبیرخانه همایش، ما را در اصلاح این موارد سهوی یاری فرمایید.

برای مشاهده و دانلود لیست پذیرش اولیه، کلیک فرمایید

با توجه به اتمام پذیرش قطعی، لینک دانلود جهت بروز شدن، حذف شد. 

لطفا به اطلاعیه های جدید، مراجعه شود