انتشار جلد اول | اولین همایش قرآن و ترجمه

انتشار جلد اول | اولین همایش قرآن و ترجمه

همزمان با مشارکت بی سابقه پژوهشگران، صاحب نظران و اساتید حوزه و دانشگاه در اولین همایش قرآن و ترجمه ؛ اطلاعیه دوم به شرح زیر تقدیم می شود؛ لازم به ذکر است که مهلت ارسال اصل مقالات تا ۴ تیرماه ۱۴۰۰ به پست الکترونیکی Adab.Quran99@gmail.com می باشد و مقالات برگزیده در مجموعه مقالات برگزیده همایش به چاپ می رسد.

ضمن اعلام دریافت ۱۱۳ اثر در دبیرخانه همایش، به اطلاع می رساند اولین مجموعه مقالات برگزیده با مقالاتی با عناوین زیر منتشر می شود(جهت دانلود روی کد مقاله، کلیک کنید):

کد پذیـــرش عـــنــــوان مـــقـــالـــــــه نویسنده/ نویسندگان
Ac, CQT, 110.21 معنای عبارت قرآنی “بالغیب” با توجه به بافت و بررسی فراوانی آن در سایر آیات قرآن جواد اصغری، سید مصطفی رجا
Ac, CQT, 110.22 معنی کلمه «الأمر» فی الآیه الشریفه «وءاتیناهم بیّنات من الأمر» جواد اصغری
Ac, CQT, 110.23 خوانشی نو از مغفرت ذنب در سوره فتح، بر اساس حدیث تحمیل ذنوب شیعه. مریم حکمت نیا
Ac, CQT, 110.24 سبک شناسی سوره یاسین.. ریحانه حمزه
Ac, CQT, 110.25 اهمیت رویکرد میان‌رشته‌ای در تحلیل جنبه‌های   بلاغی و ادبی قرآن کریم.. محمد امین رودینی ، جواد سعدون زاده ، سهاد جادری
Ac, CQT, 110.26 نقد و بررسی ترجمه قرآنِ سیدعلی موسوی گرمارودی… پیمان صالحی
Ac, CQT, 110.27 تنوع معنایی و گستردگی لفظی در ترجمه (عربی به فارسی) با زبانشناسی زایا گشتاری… علی صیادانی، حسین وظیفه شناس، یزدان حیدرپور مرند
Ac, CQT, 110.28 بررسی انگاره‌های فرهنگی در آیات قرآنی.. عدنان طهماسبی، مهدی پور آذر
Ac, CQT, 110.29 تأمّلی پیرامون دلالت معنایی«يَمْشُونَ في‏ مَساكنِهم» در قرآن.. عدنان طهماسبی، مهدی پور آذر
Ac, CQT, 110.30 واکاوی بازنمایی زیست بوم عربی در تشبیهات قرآنی.. عدنان طهماسبی، سعدالله همایونی
Ac, CQT, 110.31 ارزیابی ترجمههای واژگان حوزهی معنایی خلقت جنین در قرآن کریم.. علی عزیزنیا، جواد اصغری
Ac, CQT, 110.32 راهبرد رهبری در طرح اقتصاد مقاومتی و بررسی و تحلیل آن از منظر قرآن کریم.. سید محمد رضی مصطفوی نیا، نورالدین پروین، حسن محبی
Ac, CQT, 110.33 الصورة البيانيه القرآنيه وإشكاليه التاريخانيه. محمد حسن معصومی، سید اکبر غضنفری
Ac, CQT, 110.34 بررسی تأثیر جنسیّت در ترجمه آیه ۳۴ سوره نساء؛ با تأکید بر ترجمه خانم صفّارزاده. محمدجواد نجفی ، صدیقه گل پور
Ac, CQT, 110.35 سبک شناسی اقتباسهای قرآنی اشعار فدوی طوقان.. سعدالله همایونی ، منصوره تفرشی
Ac, CQT, 110.36 زیباشناسی اسلوب تمنی در آیات قرآن کریم.. سعدالله همایونی، منصوره تفرشی
Ac, CQT, 110.37 شناخت شبکه معنایی حرف «باء» با رویکرد معنی شناسی شناختی و تاثیر آن در ترجمه. محمدرضا یوسفی