اطلاعیه ارسال پستی همایش نهج البلاغه

اطلاعیه ارسال پستی همایش نهج البلاغه

با پیگیری شبانه روزی جهت اخذ فیپا و مجوزهای چاپ، امروز ۱۶ دی ماه بسته های پستی به اداره پست تحویل داده شد، و بعد از ثبت در سیستم، فرآیند ارسال پستی از فردا آغاز شده و تا اواخر هفته بعد، به دست تمامی پژوهشگران خواهد رسید. به منظور جلوگیری از عودت بسته های پستی، درخواست می شود طی هفته آینده در آدرس مکانهای اعلامی، حضور داشته باشید.

بخش انتشارات موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه خبر داد: مجموعه آثار همایش در ۶ جلد مجموعه مقالات، و یک جلد چکیده ها، آماده سازی شده و با اخذ مجوز فیپا در پایگاه های علمی معتبر نمایه خواهد شد. این مجموعه آثار – با توجه به درخواست پژوهشگران- به سه شکل چاپی، الکترونیکی (در قالب CD) و ارسال ایمیلی، به پژوهشگران ارائه شد.

پیشنهاد ویژه:

-با توجه به اینکه از هر نسخه چاپی دو سری، باقی مانده است مجلدهای ۱ تا ۶، به متقاضیان با تخفیف (۱۰ هزار تومان تخفیف در پست) تقدیم می شود. اولویت با کسانی است که زودتر ثبت درخواست کنند.

–با توجه به اینکه بیست حلقه CD همایش، باقی مانده است به متقاضیان، با تخفیف (۵ هزار تومان تخفیف در پست) ارائه می شود. اولویت با کسانی است که زودتر ثبت درخواست کنند. (هر حلقه CD، معادل ۱۰ هزار تومان و شامل ۶ مجموعه مقالات و یک مجموعه چکیده های همایش، می باشد.)

شرح هزینه ها با تخفیف در پست:

عنوان هزینه معادل ریالی
هزینه CD مجموعه آثار همایش رایگان
هزینه صدور گواهی رایگان
هزینه پست (با تخفیف ۲۵ تا ۵۰ درصدی) ۲۰۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد چکیده همایش ۲۷۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد ۱ ۳۴۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد ۲ ۳۴۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد ۳ ۳۷۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد ۴ ۳۶۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد ۵ ۳۸۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد ۶ ۳۸۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی سری ۶  جلدی ۲۴۰۰۰۰ تومان