اطلاعیه ارسال پستی همایش نهج البلاغه

اطلاعیه ارسال پستی همایش نهج البلاغه

با پیگیری شبانه روزی جهت اخذ فیپا و مجوزهای چاپ، امروز ۱۶ دی ماه بسته های پستی به اداره پست تحویل داده شد، و بعد از ثبت در سیستم، فرآیند ارسال پستی از فردا آغاز شده و تا اواخر هفته بعد، به دست تمامی پژوهشگران خواهد رسید. به منظور جلوگیری از عودت بسته های پستی، درخواست می شود طی هفته آینده در آدرس مکانهای اعلامی، حضور داشته باشید.

بخش انتشارات موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه خبر داد: مجموعه آثار همایش در ۶ جلد مجموعه مقالات، و یک جلد چکیده ها، آماده سازی شده و با اخذ مجوز فیپا در پایگاه های علمی معتبر نمایه خواهد شد. این مجموعه آثار – با توجه به درخواست پژوهشگران- به سه شکل چاپی، الکترونیکی (در قالب CD) و ارسال ایمیلی، به پژوهشگران ارائه شد.

پیشنهاد ویژه:

-با توجه به اینکه از هر نسخه چاپی دو سری، باقی مانده است مجلدهای ۱ تا ۶، به متقاضیان با تخفیف (۱۰ هزار تومان تخفیف در پست) تقدیم می شود. اولویت با کسانی است که زودتر ثبت درخواست کنند.

–با توجه به اینکه بیست حلقه CD همایش، باقی مانده است به متقاضیان، با تخفیف (۵ هزار تومان تخفیف در پست) ارائه می شود. اولویت با کسانی است که زودتر ثبت درخواست کنند. (هر حلقه CD، معادل ۱۰ هزار تومان و شامل ۶ مجموعه مقالات و یک مجموعه چکیده های همایش، می باشد.)

شرح هزینه ها با تخفیف در پست:

عنوان هزینهمعادل ریالی
هزینه CD مجموعه آثار همایشرایگان
هزینه صدور گواهیرایگان
هزینه پست (با تخفیف ۲۵ تا ۵۰ درصدی)۲۰۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد چکیده همایش۲۷۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد ۱۳۴۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد ۲۳۴۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد ۳۳۷۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد ۴۳۶۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد ۵۳۸۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی جلد ۶۳۸۰۰۰ تومان
هزینه نسخه چاپی سری ۶  جلدی۲۴۰۰۰۰ تومان