پذیرش قطعی همایش قرآن باوری | فرآیند صدور گواهی

پذیرش قطعی همایش قرآن باوری | فرآیند صدور گواهی

پژوهشگران فرهیخته، بدین وسیله اشعار می دارد بنابر اعلام نتیجه پذیرش اولیه همایش قرآن باوری، و اتمام فرصت درخواست تجدید نظر، با توجه به دستور عمل ارسالی به ایمیل، در صورت تایید اثر، نسبت به واریز هزینه داوری و صدور گواهی همایش، تا تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۷ اقدام فرمایید. (لازم به ذکر است هزینه های واریزی به حساب مرتبط با مدیر پژوهشی دانشکده واریز می شود و موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه ذی نفع نبوده و رسالت علمی خود را با هدف تسریع در روند ارزیابی آثار و آماده سازی آن، برعهده داشته است)

نظر به اینکه فرآیند آماده سازی مجموعه آثار، و دریافت شابک کتاب، بعد از قطعی شدن لیست پذیرش، از سرگرفته می شود، این زمان، قابل تمدید نمی باشد.

در صورت مشاهده نام خود، در لیست پذیرش اولیه، و عدم دریافت ایمیل، و همچنین به منظور پیگیری روند همایش، می توانید علاوه بر مراجعه به سایت دانشکده، و سایت موسسه، سوالات احتمالی خود را از طریق تلفن مطرح نمایید.

تلفن بخش علمی همایش: دکتر احمد محمدی نژاد ۰۹۳۰۶۸۶۱۸۳۱