پذیرش اثر در نشر گفتاورد

پذیرش اثر در نشر گفتاورد

پدیدآورندگانی که به انتشار کتاب در نشر گفتاورد تمایل دارند احتراما ملاحظات ذیل را در پذیرش و بررسی آثار خود، مورد توجه قرار دهند:

-نشر گفتاورد از آثار اساتید، پژوهشگران، نوقلمان حمایت می‌کند و آثار آن‌ها را برای بررسی می‌پذیرد.

-فقط آثار تایپ‌شده برای بررسی پذیرفته می‌شود.

-زمان تقریبی بررسی اثر حداقل ٢٠ و حداکثر ۴٠ روز کاری است.

-نشر گفتاورد برای پذیرفتن یا نپذیرفتن آثار پیشنهادی بر اساس معیارها و بررسی های علمی تصمیم می‌گیرد.

-پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست و انتشارات بنابر رسالت خود، آثار کاربردی را مورد توجه قرار می دهد.

-درخواست بررسی آثار پژوهشگران فرهیخته، و همچنین معرفی کتاب های پژوهشگران، تنها به صورت الکترونیکی، قابلیت ارائه و پیگیری دارد؛ بدین صورت که با کلیک روی ایمیل ذیل یا کپی آن، اثر مورد نظر خود را، ایمیل کنند.

ایمیل جهت ارسال و پیگیری آثار:

conf@ierf.ir