پالایش اولیه آثار همایش دانشگاه گیلان| نمایه ISC

پالایش اولیه آثار همایش دانشگاه گیلان| نمایه ISC

ضمن تبریک مجدد پذیرش اثر شما در همایش ملی آموزش زبان، ترجمه و زبان شناسی (نمایه ISC)، به استحضار می رساند نظر به اتمام پالایش اولیه آثار دریافتی. در ادامه جهت تعامل هر چه بهتر با پژوهشگران و کاهش خطاهای انسانی یا عدم دریافت ایمیلهای همایش، توجه شما را به نکات ضروری ذیل جلب می کنیم:
۱- با توجه به زمان محدود و فرآیندهای پیش رو (داوری نوع پذیرش اثار، صفحه آرایی و ویراستاری)، از تمامی پژوهشگران در خواست می شود تا پایان ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، قبول زحمت کرده و نکات زیر را در اثر یا آثار خود، مجدد چک کنند تا در صورت وجود اشکال، قبل از شروع روند آتی، آن را تصحیح کنیم (بدیهی است بعد از اتمام زمان اعلام شده، امکان ثبت تغییر وجود ندارد):
الف. عناوین مقالات و مولفان، ملاحظه شود
ب. پژوهشگرانی که «کد پذیرش» برایشان صادر نشده است جهت رفع نواقص، سریعا با دبیرخانه مکاتبه یا تماس بگیرند

۲- اشکالات را با ذکر کد پذیرش، عنوان مقاله و نام مولفان به ایمیل همایش ارسال کنید. (شماره برای تماس ضروری: ۰۹۳۰۶۸۶۱۸۳۱)

حداکثر زمان، جهت پیگیری این اطلاعیه: تا ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱

 

اولین همایش آموزش زبان، ترجمه و مطالعات زبان شناسی (نمایه ISC)

برگزاری: دانشگاه گیلان- ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(لیست پالایش اولیه-بر حسب ترتیب نام خانوادگی مولف اول)