ورشه أصول البحث العامه (کارگاه اصول جستجوی جامع)

ورشه أصول البحث العامه (کارگاه اصول جستجوی جامع)

ورشه أصول البحث العامه (کارگاه اصول جستجوی جامع) با همکاری دانشگاه بصره، مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده اصول الدین قم و موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه برگزار می گردد. مشارکت در کارگاه به صورت حضوری یا مجازی امکان پذیر می باشد و در پایان گواهی معتبر اعطا می گردد.

مدرس: جناب اقای دکتر میثم حاتم (هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی)

مخاطب: دانشجویان ارشد و دکتری

موضوع: نگارش مقاله علمی و پایان نامه

مکان: سالن ایت الله معرفت دانشکده اصول الدین

زمان برگزاری: ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 

اطلاعات تماس: ۰۹۳۷۸۰۰۰۱۵۸

زبان ارائه: عربی

نحوه مشارکت: شرکت حضوری/ مجازی.