هیات امنا موسسه

نام و نام خانوادگی: احمد محمدی نژاد پاشاکی

سمت: مدیر عامل موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

شماره تماس: ۰۹۱۹۸۵۰۵۰۲۴

پست الکترونیک:

آدرس صفحه خانگی دکتر

ارتباط با هیات امنا موسسه: conf@ierf.ir