همایش کتاب سال بانوان

همایش کتاب سال بانوان

همایش کتاب سال بانوان به منظور حمایت از فرایند تولید علم دینی، شناسایی و تجلیل از بانوان پژوهشگر و معرفی آثار پژوهشی برتر به ویژه در عرصه «زن و خانواده» برگزار می‌شود.

زمان و مکان برگزاری همایش:

قم – در محل جامعه الزهرا قم – در تاریخ اسفند ماه ۹۷ میباشد .

سایت: http://www.ketabebanovan.ir

محورهای همایش:

آثار بانوان اعم از تالیف، ترجمه و تصحیح در زمینه علوم انسانی اسلامی
رساله دکتری در زمینه علوم انسانی اسلامی
رساله سطح ۴
تالیفات آقایان و بانوان در زمینه زن و خانواده