همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران

همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران

گروه زبان‌شناسی اجتماعی انجمن­ زبان­شناسی ایران با همکاری پژوهشکده زبان­شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نشر نویسه پارسی برگزار می کند. این همایش نمایه  isc می باشد.

تاریخ های مهم

تاريخ برگزاري: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
آخرين مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۰ مهر ۹۷
آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۰ مهر ۹۷
اعلام نتایج داوری اصل مقالات:  ۲۰ آبان ۹۷

وب سايت همايش:

محورهای همایش

مطالعات نام شناختی و زبان شناسی خرد
( آواشناسی، واج شناسی، صرف، معناشناسی، تحلیل گفتمان) 
مطالعات نام شناختی و زبان شناسی اجتماعی
مطالعات نام شناختی و زبان شناسی اجتماعی – شناختی
مطالعات نام شناختی و زبان های باستانی
مطالعات نام شناختی و زبان شناسی اجتماعی – ادبی
مطالعات نام شناختی، رسانه ها، فناوری و شبکه های اجتماعی
مطالعات نام شناختی و زبان شناسی جغرافیایی