همایش بین‌المللی فریدالدین عطّار نیشابوری

همایش بین‌المللی فریدالدین عطّار نیشابوری

برگزار کنندگان: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران.

مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
تاریخ برگزاری همایش: ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

سایت همایش:  conf.isc.gov.ir/iistmu97

محورهای همایش:

شناخت جایگاه ادبی عطّار
بررسی ویژگی‌های بلاغی و زیبایی‌شناختی آثار عطّار
بررسی ویژگی‌های فلسفی و عرفانی و کلامی آثار عطّار
بررسی ظرفیت‌های نمایشی آثار عطّار
مطالعات بینارشته‌ای در مورد آثار عطّار
بازتاب آثار عطّار در ادبیات کودک و نوجوان
بررسی ویژگی‌های زبانی آثار عطّار
معرّفی نسخه‌های خطّی و نفیس آثار عطّار
بررسی آثار عطّار از منظر دیگر علوم و فنون
بررسی‌های مقایسه‌ای میان عطّار و دیگران