نشر گفتاورد l تخفیف ویژه

نشر گفتاورد l تخفیف ویژه

پژوهشگرانی که مایل به انتشار کتاب یا چاپ پایان نامه خود، در نشر گفتاورد هستند احتراما به اطلاع می رساند که خدمات چاپ با تخفیف ویژه ارایه می شود. ملاحظات ذیل را در پذیرش و بررسی آثار خود، مورد توجه قرار دهند:

-کتاب پژوهشگران با مدرک دکتری یا زیر نظر اساتید دانشگاه، پذیرش می شود

-پایان نامه ها به همراه نام استاد راهنما، مورد بررسی قرار می گیرد

-بعد از ارزیابی اثر، چاپ به تعداد مد نظر شما، انجام می پذیرد. (هزینه چاپ برعهده مولف است که چهار جلد برای دریافت مجوز، نیاز است)

-صفحه آرایی و طراحی جلد، توسط مولف به صورت وزیری، انجام می شود (در صورت تمایل مولف، توسط موسسه بر اساس این اطلاعیه، انجام می شود)

-هزینه ارزیابی و دریافت مجوز فیپا، رایگان است (توسط موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه پرداخت می شود)

راه ارتباطی:

۰۹۳۰۶۸۶۱۸۳۱

ایمیل:

conf@ierf.ir