موسسه در یک نگاه

«بنیان پویا پژوه اندیشه»، به شماره ثبت: ۲۲۳۶ (سازمان ثبت اسناد و املاك کشور) سامانه ای جهت بهره مندی پژوهشگران و اساتید محترم، و اطلاع از برنامه های علمی مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی، مشاوره در برگزاری همایش، مجله (علمی-پژوهشی، ISI، Scopus)، کارگاه علمی، تالیف کتاب،..از سال ۱۳۹۱ کار حرفه ای و رسالت علمی خود را با عناوین مراکزی همچون: «پرتال آموزشی و پژوهشی علوم انسانی»، «بنیان دانش» و «بنیان الکترونیکی پژوهش» آغاز کرد.

ولی به تدریج و با گسترش دامنه کاری سامانه و ارتباط‌گیری آن با بیش از ۳۰۰۰ پژوهشگر در مراکز آموزش عالی سراسر کشور و لزوم دریافت مجوزهای لازم برای طرح به عنوان یک برند در مجامع ملی و بین المللی، و از سوی دیگر ضرورت بروزآوری سامانه جهت عملکرد روان تر و مطلوب تر، سایت حاضر، با جایگزینی سامانه‌های قبلی، در فروردین ماه ۱۳۹۷ در قالبی نو، بروزآوری می‌شود. آدرس جدید مرکز پژوهشی «بنیان پویا پژوه اندیشه» به منظور آسانی مراجعه پژوهشگران و آدرس روان تر، و همچنین ضرورت برند سازی، از سرواژه های انگلیسی به صورت (IERF) انتخاب شده است.

در اواخر سال ۱۳۹۷ با صدور مجوز و تفاهم نامه های دیگری با مراکز دانشگاهی، اقدام به اعطای چندین خدمات جداگانه کرد. موسسه به عنوان یکی از موسسات علمی تخصصی کشور، هم اینک از معاونت های آموزشی و پژوهشی پرتلاش برخوردار است. در حال حاضر تعداد …………

از جمله خدمات منحصر به فرد این موسسه ارائه خدمات تخصصی …….. طراحی و پشتیبانی سامانه‌های کاربردی دانشگاهی و برگزاری دوره‌های آموزش عالی آزاد برای مدیران ارشد، اساتید، دانشجویان و دیگر صاحبان صنعت و خدمات را نام برد.

موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه در نظر دارد در افق چشم انداز ۱۰ساله پیش رو یکی از دو موسسه برتر جامع کشور در تولید علم، نظریه ‌پردازی و توسعه فناوری، برخوردار از جایگاه معتبر در بین موسسات اول جهان اسلام و در شمار موسسات ممتاز جهان  قرار گیرد.

برخوردادی از ظرفیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی موسسه به گونه ای است که فرهیختگان عزیزی که علاقمند به ارتباط علمی توأم با تهذیب اخلاق در یک موسسه معتبر هستند و اهل فعالیت های اجتماعی سازنده نیز می باشند موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه قویأ قابل توصیه می باشد.