معرفی شورای پژوهشی متبا

معرفی شورای پژوهشی متبا

  «متبا» عنوان مجموعه «متون تدوینی بنیان پویا پژوه اندیشه و دانشکده اصول الدین قم» است که به عنوان ناشری دانشگاهی اقدام به انتشار متون آموزشی پرارجاع و کاربردی اساتید محترم دانشگاهی و حوزوی می‌کند. دانشکده اصول الدین قم، به عنوان مرکز آموزشی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شناخته شده و موسسه علمی بنیان پویا پژوه اندیشه به شماره مجوز ۲۲۳۶ بنابر رسالت علمی و فرهنگی خود، اقدام به انتشار کتاب، برگزاری همایش، کارگاه‌ها و دوره‌های علمی، نقد کتاب و … در راستای اولویت‌های علمی کشور می‌کند. این دو مرکز طی سالهای اخیر مشارکت‌های علمی موفقی را به انجام رسانده‌اند. 

   درخواست بررسی آثار اساتید فرهیخته در شورای پژوهشی «متبا» تنها به صورت الکترونیکی، قابلیت ارائه و پیگیری داشته و بعد از ارزیابی و تایید آثار، کد اعتبار سنجی اعطایی از طریق سایت Ierf.ir و منوی «متبا» واقع در بخش معاونت پژوهشی، قابلیت رهگیری و راستی آزمایی دارد.