سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی | معرفی استاد

سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی | معرفی استاد

دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی (Dr. Seyyed Esmaeil Husseini Ajdad niaki) دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان می باشد.

خلاصه بیوگرافی علمی در ذیل تقدیم می شود:

ایشان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه فردوسی مشهد، و دوره دکتری را در دانشگاه تهران با موفقیت سپری می کند. طرح پژوهشی ایشان با راهنمایی دکتر محمد فاضلی در جشنواره خوارزمی سال ۱۳۸۰، رتبه دوم را به خود اختصاص می دهد. دکتر حسینی در سال ۱۳۸۵، هیات علمی دانشگاه گیلان شده و در نتیجه تلاشها و  عملکرد پژوهشی و علمی خود، موفق به انتشار ۲ کتاب، ۲۰ مقاله پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی یا (ISI)، ۴۰ مقاله در همایش های ملی یا بین المللی شدند. این استاد فرهیخته، در سالهای ۹۴ و ۹۶ با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، موفق به برگزاری دو کرسی نظریه پردازی گشت. ایشان هم اکنون مدیر گروه رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه گیلان می باشد. (آخرین بروز رسانی: اسفند ۹۷)

همکاری با موسسه:

۱- دبیر علمی اولین همایش نهج البلاغه و زبان شناسی (ISC)

۲- اجرای دو طرح پژوهشی با همکاری دانشگاه گیلان