مشاوره ویرایش پرپزال

مشاوره ویرایش پرپزال

پروپوزال، ساختار اصلی هر پژوهش است که در آن، پژوهشگر و دانشجو، مسیر و اهداف پایان نامه یا طرح خود، را مشخص می‌کند. پروپوزال یا طرح تحقیق یا پیشنهاده، (Proposal) اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است،  که در آن پژوهشگر پرسشی را به عنوان پرسش مورد پژوهش برگزیده و فرضیات اولیه‌ای را پیرامون آن مطرح می‌کند و در ادامه در تحقیق جامعی آن را گسترش داده و نتایجی را در راستای تأیید و تثبیت ادعای خود ارائه می‌نماید. هر پروپوزال شامل بخش‌ها و قسمتهای مشخصی است که باید آنها را بر اساس ضوابط علمی تکمیل کرد. مقدمه، یکی از بخشهای پروپوزال است که شامل معرفی موضوع، بیان مساله، شیوه کار، اهداف و پیشینه پژوهش می شود.

موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه در همکاری با دانشگاه ها و اساتید فرهیخته، این کار را برای پژوهشگران آسان کرده و توانسته، در ویرایش اصلاحات پروپوزال، خدمات مطلوبی را ارائه دهد. جهت دریافت خدمات با مشاهده قیمت خدمات، اثر خود را، به ایمیل زیر ارسال کنید.

هزینه ویرایش اصلاحات پروپوزال: از ۱۰۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان

راه ارتباطی:

۰۹۳۰۶۸۶۱۸۳۱

ایمیل:

conf@ierf.ir