مشابهت یابی پژوهش

مشابهت یابی پژوهش

اطلاع از مشابهت یابی پژوهش انجام شده، علارغم وجود سامانه های متعدد اصالت سنجی، مشابهت یاب یا همانند جو در کشور که اکثر قریب به اتفاق آنها، به دلیل ماشینی عمل کردن، شاهد ضعف هایی بوده ایم؛ از اینرو در این مطلب قرار است خدمتی دیگر ارائه کرده، و امید واثق داشته شاهد کسب اطلاعات موثرتری خواهیم بود.

 به دلیل نبود فرصت کافی کسب اطلاعاتی در خصوص مشابهت یابی، برای دانشگاه ها، اساتید و داوران در خصوص پژوهش پیش روی خود، همواره حائز اهمیت است و از سوی دیگر این پژوهش در سابقه دانشگاه و رزومه اساتید محترم درج خواهد شد که عدم اهتمام به مشابهت یابی، وجهه علمی مراکز علمی و اساتید محترم را دستخوش تغییر قرار می دهد. درخواست مشابهت یابی پژوهش و اطلاع از کارهای انجام شده و مشابه با پژوهش – که نقش موثری در انجام آن بوده- در اینجا ارائه می شود؛ بدین صورت که دانشگاه ها، مراکز حوزوی، اساتید یا دانشجویان فرهیخته، موضوع پژوهش و اطلاعات مرتبط با آن (از قبیل: پرپزال یا … در خصوص موضوع مورد نظر) را به ایمیل زیر ارسال کرده و بعد از پالایش ابتدایی، در صورت تایید انجام کار، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برای هر جست‌وجو (غیر قابل برگشت)، به کاربر اعلام می شود. لازم به ذکر است ارائه پاسخ و لیست پیشینه پژوهش، حداکثر تا هفت روز کاری (به جز روزهای پنجشنبه، جمعه‌، و تعطیل رسمی)  به ایمیل پژوهشگر انجام می پذیرد.

ایمیل جهت ارسال و پیگیری پیشینه پژوهش:

conf@ierf.ir