لیست کتابهای گفتاورد

لیست کتابهای گفتاورد

از میان کتابهای ارسالی به دفتر انتشارات گفتاورد، کتابها و مجموعه آثار همایشهای زیر، در این نشر، موفق به انتشار شدند:

-کتاب «فرهنگ روحانیت؛ بحث‌های آموزنده و تربیتی درباره‌ی آداب و سنت‌های روحانیون برگرفته از مکتب اهل بیت  علیهم السلام» توسط دکتر سید کاظم مصطفوی (استاد حوزه و دانشگاه) در ( ۱۲۷ صفحه، سال ۱۴۰۱) به چاپ رسیده است.

-کتاب «خوانش تطبیقی آرای نحوی ابن‌عقیل و جلال‌الدین‌سیوطی بر اساس کتاب الفیه ‌ابن ‌مالک»، توسط حسین اشرف و ویراستاری دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی در ( ۲۱۶ صفحه، سال ۱۴۰۱) به چاپ رسیده است.

-کتاب «اماکن زیـارتی و سیـاحتی سوریه»، توسط سید مسعود مدرسی یزدی، عمار حمایتیان در ( ۲۰۰ صفحه، سال ۱۴۰۱) به چاپ رسیده است.

-کتاب «نظریه موقعیت متنی در اثبات اعجاز قرآن»، توسط دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان) و  ویراستاری دکتر سیده اکرم رخشنده نیا در ( ۱۷۱ صفحه، سال ۱۴۰۰) به چاپ رسیده است.

– کتاب «دراسه فنیّه وأسلوبیه فی شعر الأطباء»، توسط دکتر جواد سعدون زاده (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه چمران اهواز) در ( ۱۴۵ صفحه، سال ۱۴۰۰) به چاپ رسیده است.

-کتاب «النشرات العربیه والمصطلحات السیاسیه»، توسط دکتر احمد رضا حیدریان شهری (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی در ( ۱۸۹ صفحه، سال ۱۴۰۰) به چاپ رسیده است.

-انتشار مجموعه آثاز برگزیـده اولین همـایش ملی  قرآن و ترجمه (۷ جلد): برگزاری در دانشگاه قم

-انتشار مجموعه آثار برگزیده اولین همایش آموزش زبان، ترجمه و مطالعات زبان شناسی (۵ جلد): برگزاری در دانشگاه گیلان

راه ارتباطی:

۰۹۳۰۶۸۶۱۸۳۱

ایمیل:

conf@ierf.ir