شماره ششم منتشر شد

شماره ششم منتشر شد

شماره ششم نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی ( Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics) منتشر شد.

لیست مقالات این شماره عبارت است از:

۱- دور الوعی الفونولوجی فی تعزیز استراتیجیات؛ تعلیم القراءه والکتابه العربیه وتعلمهما وفق الطریقه المقطعیه (المدارس المغربیه والقطریه أنموذجا): مصطفی بوعنانی، علاء یوسف الکحلوت

۲- آنترویی دراماتیک و خود ابهامی در آثار ساموئل بکت بارویکرد تئوری آشوب: سعید رحیمی پور

۳- معناشناسی «قسوه» در قرآن: مهدی رجایی، نسیبه براتی

۴- بررسی خطبه شقشقیه بر اساس نظریه‌ی کارگفت (آستین و سرل): فاطمه شیرزاده طاقانکی

۵- بررسی ترجمه و معادل ساختاری ضمیر فصل در ترجمه‌های قرآن کریم (مطالعه موردی ترجمه‌های صفارزاده و مشکینی): احمد محمدی نژاد پاشاکی، نجمه محیایی

۶- بازنگری در کانون صفر ژنت با بررسی داستان‌های کوتاه بزرگ علوی: ندا نبی ‌زاده اردبیلی، عسگر صلاحی، ابراهیم رنجبر

 لازم به ذکر نشریه حاضر، با دورنمای کسب رتبه بین المللی  Scopus  و  ISI در مرحله ارزیابی است و تاکنون در چندین سایت خارجی و داخلی از جمله: Civilica – Master list ICI journal – Magiran – Doi – Pkp – Ojs – Noormags – Doaj نمایه شده است.

 

برای مطالعه نحوه ارسال مقاله و مشاهده شمارهای پیشین روی لینک زیر کلیک فرمایید

نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی