کارگاه آشنایی با نکات بیان نحوی  | رهگیری گواهی

کارگاه آشنایی با نکات بیان نحوی | رهگیری گواهی

گواهی شرکت کنندگان در اولین کارگاه علمی- تخصصی که با حضور ۶۰ نفر از دانشجویان مراکز آموزش عالی و با موضوع آشنایی با نکات نحوی به مدت چهار ساعت در دانشکده اصول الدین قم برگزار شد، در ذیل ارائه می شود.

اسامی ارائه شده در این کارگاه و گواهی های صادر شده، تنها با مشخصات زیر معتبر بوده و از طریق شماره ثبت قید شده در گوشه سمت چپ گواهی، و انطباق آن با مشخصات حاضر، قابل رهگیری و راستی آزمایی است. اصل فایل گواهی ها از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۵  به مدت سه هفته در این درگاه قابل دانلود می باشد و بعد از این تاریخ به منظور عدم کاهش فضای هاست سایت، تنها مشخصات گواهی قابل مشاهده می باشد. رمز گواهی ها، کد ملی شرکت کننده است که سه شماره پایانی آن در سایت حذف شده است.

شماره ثبت نام و نام خانوادگی کد ملی دانلود گواهی
۲۶۶/ک-۱/۹۷ زینب نادریان باروقی ۰۰۲۲۰۳۹ نمایش فایل
۲۶۷/ک-۱/۹۷ فایزه پایمزد ۰۳۷۱۵۰۵ نمایش فایل
۲۶۸/ک-۱/۹۷ زهرا رضا زاده خادم ۰۹۳۹۳۴۰ نمایش فایل
۲۶۹/ک-۱/۹۷ لیلا ملک زاده ۰۰۲۰۲۵۲ نمایش فایل
۲۷۰/ک-۱/۹۷ فاطمه رفیعی ۰۳۷۱۵۳۵ نمایش فایل
۲۷۱/ک-۱/۹۷ مطهره سادات احمدی ۰۳۷۱۵۶۰ نمایش فایل
۲۷۲/ک-۱/۹۷ زینب خاکبازان ۰۳۸۶۳۰۷ نمایش فایل
۲۷۳/ک-۱/۹۷ مرجان عباسی ‏ ۰۴۵۱۱۸۹ نمایش فایل
۲۷۴/ک-۱/۹۷ مریم سادات رهبر ۲۷۰۹۷۶۰ نمایش فایل
۲۷۵/ک-۱/۹۷ سید محسن شفیعی ۲۶۲۰۲۸۶ نمایش فایل
۲۷۶/ک-۱/۹۷ معصومه ممیز ۰۳۸۲۱۲۹ نمایش فایل
۲۷۷/ک-۱/۹۷ سید امیر حسین شاهچراغ ۴۵۷۰۱۳۱ نمایش فایل
۲۷۸/ک-۱/۹۷ امین بخت دار ۰۳۷۱۷۳۶ نمایش فایل
۲۷۹/ک-۱/۹۷ محمد حجتی ۵۰۲۹۴۴۳ نمایش فایل
۲۸۰/ک-۱/۹۷ احمد طیبی شاهی ۵۸۶۰۱۱۸ نمایش فایل
۲۸۱/ک-۱/۹۷ رضا حسن خانی ۰۳۷۱۵۲۸ نمایش فایل
۲۸۲/ک-۱/۹۷ مجتبی کربلایی مهریزی ۴۴۶۰۱۰۷ نمایش فایل
۲۸۳/ک-۱/۹۷ حسین یوسفی چهرقانی ۰۳۷۱۷۰۳ نمایش فایل
۲۸۴/ک-۱/۹۷ محمد عجمی ۳۹۵۰۳۹۹ نمایش فایل
۲۸۵/ک-۱/۹۷ محمد علی ملکی ۳۴۸۰۱۷۵ نمایش فایل
۲۸۶/ک-۱/۹۷ مهدی شمس ۵۳۹۰۰۹۶ نمایش فایل
۲۸۷/ک-۱/۹۷ علی ترکش ۵۵۶۰۴۸۷ نمایش فایل
۲۸۸/ک-۱/۹۷ حسن حیدری کیا ۰۰۱۷۵۰۴ نمایش فایل
۲۸۹/ک-۱/۹۷ حسین قاسمی ۰۲۴۷۳۴۸ نمایش فایل
۲۹۰/ک-۱/۹۷ حمزه حمد اله جاشوی ۳۴۳۰۲۲۲ نمایش فایل
۲۹۱/ک-۱/۹۷ محمد رضا عزیزی ۶۶۶۰۱۷۹ نمایش فایل
۲۹۲/ک-۱/۹۷ سید حمید رضا معظمی ۶۶۴۰۰۷۳ نمایش فایل
۲۹۳/ک-۱/۹۷ علی هادی ۱۱۹۰۲۲۱ نمایش فایل
۲۹۴/ک-۱/۹۷ حسین اسدی ۰۳۷۱۶۶۵ نمایش فایل
۲۹۵/ک-۱/۹۷ مرتضی فولادی ۰۳۷۱۴۶۶ نمایش فایل
۲۹۶/ک-۱/۹۷ ابوالفضل یوسفی ۱۲۳۰۰۶۲ نمایش فایل
۲۹۷/ک-۱/۹۷ محمد امین حامدی الملک ۰۰۲۱۴۴۱ نمایش فایل
۲۹۸/ک-۱/۹۷ حسین زالی ۰۰۲۰۲۴۷ نمایش فایل
۲۹۹/ک-۱/۹۷ مهدی مزرجونی فرد ۰۳۷۱۶۳۰ نمایش فایل
۳۰۰/ک-۱/۹۷ عباس محمدی نیا ۱۶۲۰۲۳۹ نمایش فایل
۳۰۱/ک-۱/۹۷ محمد مهدی ملائی ۰۳۷۱۶۸۹ نمایش فایل
۳۰۲/ک-۱/۹۷ امیر حسین باقری ۰۳۷۱۶۹۵ نمایش فایل