کارگاه آشنایی با نکات بیان نحوی  | رهگیری گواهی

کارگاه آشنایی با نکات بیان نحوی | رهگیری گواهی

گواهی شرکت کنندگان در اولین کارگاه علمی- تخصصی که با حضور ۶۰ نفر از دانشجویان مراکز آموزش عالی و با موضوع آشنایی با نکات نحوی به مدت چهار ساعت در دانشکده اصول الدین قم برگزار شد، در ذیل ارائه می شود.

اسامی ارائه شده در این کارگاه و گواهی های صادر شده، تنها با مشخصات زیر معتبر بوده و از طریق شماره ثبت قید شده در گوشه سمت چپ گواهی، و انطباق آن با مشخصات حاضر، قابل رهگیری و راستی آزمایی است. اصل فایل گواهی ها از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۵  به مدت سه هفته در این درگاه قابل دانلود می باشد و بعد از این تاریخ به منظور عدم کاهش فضای هاست سایت، تنها مشخصات گواهی قابل مشاهده می باشد. رمز گواهی ها، کد ملی شرکت کننده است که سه شماره پایانی آن در سایت حذف شده است.

شماره ثبتنام و نام خانوادگیکد ملیدانلود گواهی
۲۶۶/ک-۱/۹۷زینب نادریان باروقی۰۰۲۲۰۳۹نمایش فایل
۲۶۷/ک-۱/۹۷فایزه پایمزد۰۳۷۱۵۰۵نمایش فایل
۲۶۸/ک-۱/۹۷زهرا رضا زاده خادم۰۹۳۹۳۴۰نمایش فایل
۲۶۹/ک-۱/۹۷لیلا ملک زاده۰۰۲۰۲۵۲نمایش فایل
۲۷۰/ک-۱/۹۷فاطمه رفیعی۰۳۷۱۵۳۵نمایش فایل
۲۷۱/ک-۱/۹۷مطهره سادات احمدی۰۳۷۱۵۶۰نمایش فایل
۲۷۲/ک-۱/۹۷زینب خاکبازان۰۳۸۶۳۰۷نمایش فایل
۲۷۳/ک-۱/۹۷مرجان عباسی‏ ۰۴۵۱۱۸۹نمایش فایل
۲۷۴/ک-۱/۹۷مریم سادات رهبر۲۷۰۹۷۶۰نمایش فایل
۲۷۵/ک-۱/۹۷سید محسن شفیعی۲۶۲۰۲۸۶نمایش فایل
۲۷۶/ک-۱/۹۷معصومه ممیز۰۳۸۲۱۲۹نمایش فایل
۲۷۷/ک-۱/۹۷سید امیر حسین شاهچراغ۴۵۷۰۱۳۱نمایش فایل
۲۷۸/ک-۱/۹۷امین بخت دار۰۳۷۱۷۳۶نمایش فایل
۲۷۹/ک-۱/۹۷محمد حجتی۵۰۲۹۴۴۳نمایش فایل
۲۸۰/ک-۱/۹۷احمد طیبی شاهی۵۸۶۰۱۱۸نمایش فایل
۲۸۱/ک-۱/۹۷رضا حسن خانی۰۳۷۱۵۲۸نمایش فایل
۲۸۲/ک-۱/۹۷مجتبی کربلایی مهریزی۴۴۶۰۱۰۷نمایش فایل
۲۸۳/ک-۱/۹۷حسین یوسفی چهرقانی۰۳۷۱۷۰۳نمایش فایل
۲۸۴/ک-۱/۹۷محمد عجمی۳۹۵۰۳۹۹نمایش فایل
۲۸۵/ک-۱/۹۷محمد علی ملکی۳۴۸۰۱۷۵نمایش فایل
۲۸۶/ک-۱/۹۷مهدی شمس۵۳۹۰۰۹۶نمایش فایل
۲۸۷/ک-۱/۹۷علی ترکش۵۵۶۰۴۸۷نمایش فایل
۲۸۸/ک-۱/۹۷حسن حیدری کیا۰۰۱۷۵۰۴نمایش فایل
۲۸۹/ک-۱/۹۷حسین قاسمی۰۲۴۷۳۴۸نمایش فایل
۲۹۰/ک-۱/۹۷حمزه حمد اله جاشوی۳۴۳۰۲۲۲نمایش فایل
۲۹۱/ک-۱/۹۷محمد رضا عزیزی۶۶۶۰۱۷۹نمایش فایل
۲۹۲/ک-۱/۹۷سید حمید رضا معظمی۶۶۴۰۰۷۳نمایش فایل
۲۹۳/ک-۱/۹۷علی هادی۱۱۹۰۲۲۱نمایش فایل
۲۹۴/ک-۱/۹۷حسین اسدی۰۳۷۱۶۶۵نمایش فایل
۲۹۵/ک-۱/۹۷مرتضی فولادی۰۳۷۱۴۶۶نمایش فایل
۲۹۶/ک-۱/۹۷ابوالفضل یوسفی۱۲۳۰۰۶۲نمایش فایل
۲۹۷/ک-۱/۹۷محمد امین حامدی الملک۰۰۲۱۴۴۱نمایش فایل
۲۹۸/ک-۱/۹۷حسین زالی۰۰۲۰۲۴۷نمایش فایل
۲۹۹/ک-۱/۹۷مهدی مزرجونی فرد۰۳۷۱۶۳۰نمایش فایل
۳۰۰/ک-۱/۹۷عباس محمدی نیا۱۶۲۰۲۳۹نمایش فایل
۳۰۱/ک-۱/۹۷محمد مهدی ملائی۰۳۷۱۶۸۹نمایش فایل
۳۰۲/ک-۱/۹۷امیر حسین باقری۰۳۷۱۶۹۵نمایش فایل