دریافت پیشینه پژوهش

دریافت پیشینه پژوهش

اطلاع از پیشینه پژوهش، قبل از شروع به کار (مقاله یا پایان نامه یا کتاب خود)، و همچنین آشنایی با منابع موجود مرتبط با پژوهش خود، در حین انجام کار، همواره دغدغه ای است که ذهن دانشجویان، اساتید را مشغول کرده و سبب کندی در امر پژوهش می شود.

علارغم اینکه ما در این پایگاه، نگارش مقاله علمی را به صورت رایگان به اساتید و پژوهشگران ارجمند ارائه دادیم و در حین برگزاری همایشهای متعدد در موسسه، همواره آموزشهای رایگانی را پژوهشگران داده و یا آنها را به لینکهای مرتبط با نگارش علمی مقاله، در این پایگاه ارجاع دادیم،  ولیکن همچنان شاهد مشکلات متعددی در نگارش مقالات پژوهشگران هستیم.

این مطلب زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که علارغم وجود سامانه های متعدد اصالت سنجی، مشابهت یاب یا همانند جو در کشور که اکثر قریب به اتفاق آنها، به دلیل ماشینی عمل کردن، شاهد قدم موثری نبوده ایم؛ از اینرو در این مطلب قرار است خدمتی دیگر ارائه کرده، و امید واثق داشته شاهد قدم های موثری خواهیم بود.

درخواست پیشینه پژوهش و اطلاع از منابع مرتبط با پژوهش – که نقش موثری در انجام آن بوده- در اینجا ارائه می شود؛ بدین صورت که اساتید یا دانشجویان فرهیخته، موضوع پژوهش و اطلاعات مرتبط با آن (از قبیل: پرپزال یا چکیده یا مطالبی در خصوص موضوع مورد نظر) را به ایمیل زیر ارسال کرده و بعد از پالایش ابتدایی، در صورت تایید انجام کار، مبلغ ۱۵۰ هزار تومان برای هر جست‌وجو (غیر قابل برگشت)، به نویسنده اعلام می شود. لازم به ذکر است ارائه پاسخ و لیست پیشینه پژوهش، حداکثر تا هفت روز کاری (به جز روزهای پنجشنبه، جمعه‌، و تعطیل رسمی)  به ایمیل پژوهشگر انجام می پذیرد.

ایمیل جهت ارسال و پیگیری پیشینه پژوهش:

conf@ierf.ir