جایگزینی و تغییر همزمان واژگان و فونت‌ها در یک ورد

جایگزینی و تغییر همزمان واژگان و فونت‌ها در یک ورد

در نرم افزار ورد این امکان وجود دارد تا واژه خاصی را در پایان نامه یا کتاب جایگزین کرد و همزمان فونت را تغییر داد، با ما، همراه شوید برای اینکار می‌تونید از ابزار قدرتمند Find and Replace استفاده کنید
با این فرمان می‌تونید یک نوع فونت را در کل فایل با فونتی دیگر، حتی اندازه یا رنگی دیگر تعویض کنید. برای این منظور در سربرگ Home روی گزینه Replace کلیک کنید (Ctrl+F)، در کادر بازشده ابتدا روی دکمه More کلیک کنید
داخل فیلد Find What کلیک کنید
روی دکمه Format کلیک کنید و از کادر باز شده گزینه Font را انتخاب کنید
در کادر بازشده، در قسمت Complex Script، فونت فعلی متن را انتخاب کنید و سپس روی OK کلیک کنید.

سپس داخل فیلد Replace With نیز کلیک کرده و روی Format و سپس Font کلیک نمایید. دوباره در همان قسمت Complex Script فونت مورد نظر را انتخاب نمایید و روی OK کلیک کنید تا به کادر محاوره‌ای اولی بازگردید.

روی دکمه Replace All کلیک کنید تا Word، متون منطبق در شرایط تعیین‌شده را با مقدار مورد نظر شما تعویض نماید.