تفاهم با همایش ملی قرآن باوری، انسان معاصر

تفاهم با همایش ملی قرآن باوری، انسان معاصر

اولین همایش ملی قرآن باوری، انسان معاصر و دانش روز (نمایه شده در ISC) با همکاری دانشکده اصول الدین، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشگاه قم و دانشگاه آزاد اسلامی قم و موسسه فرهنگی منشور ثالث برگزار می گردد. به دلیل حجم آثار ارسالی به دبیرخانه، مهلت ارسال اصل مقالات تا پایان بهمن ماه تمدید گردید و هم اکنون که در آغاز خرداد ۱۳۹۷ قرار داشته، به دلیل اشکال در کادر اجرایی، این همایش با تاخیر در برگزاری مواجه گشت.

در تفاهم همکاری که در اوایل خرداد ماه ۱۳۹۷ با موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه، منعقد گردید، ضمن سنجش شرایط کنونی آثار ارسالی، تسریع در روند ارزیابی و تعیین تکلیف مقالات، و ارسال گواهی های پذیرش، برنامه ریزی ها در حال انجام است. امید آن می رود طی چند روز آتی، به پیگیری های مکرر و دغدغه های به حق پژوهشگران این همایش، به خوبی پاسخ دهیم؛ از اینرو احتراما تقاضا می گردد اطلاعیه های بعدی همایش را در همین درگاه علمی، دنبال شود.

لازم به ذکر است برگزاری این همایش در ۱۰ پانل عمومی طراحی گردیده و برگزاری دوره های بعدی آن با ریزموضوع های تخصصی ذیل پیش بینی شده است:

.۱ قرآن و چالش‌های اجتماعی

.۲ قرآن و علوم روز

.۳ قرآن، کلام و معارف اعتقادی

.۴ اخلاق در قرآن، هنجارها و ناهنجارها

.۵ قرآن، سیاست و حکومت

.۶ قرآن و گرایش‌ها و رویکردهای نوین ادبی

.۷ ترجمه‌های قرآن در بوته نقد

.۸ سنجش و ارزیابی تفاسیر قرآن

.۹ جامعه، خانواده و زن از منظر قرآن

.۱۰ قرآن و آینده‌پژوهی