ترانه‌های عشتار | معرفی کتاب

ترانه‌های عشتار | معرفی کتاب

این پژوهش کوشیده است تا از میان سرایندگان کشورهای مختلف عربی، برجسته‌‏ترین و نامدارترین افرادی که در سرزمین خویش، پرچمدار و پیشاهنگ نوپردازی و نوگرایی و طرح اندیشه‌‏هایی نو یا متفاوت بوده‌‏اند را مورد گزینش و بررسی قرار دهد و در میان آنان نیز شاعران و سرایندگانی را مورد توجه قرار داده که تا کنون در پژوهش‏‌های مرتبط با ادبیات و شعر معاصر عربی حتی در کشورهای عرب‏‌زبان، گاه کمتر مورد توجه قرار گرفته‏‌اند.
شایان یادکرد است که در برگردان متون ادبی در این پژوهش به زبان فارسی، افزون بر معیار قرار دادن متن در زبان مبدأ، نگارندگان کوشیده ‏اند تا ایماژها، استعاره‏ ها، همانندسازی‏ها و خیالپردازی‏های پدیدآور عرب‏زبان در متن اصلی در فرآیند ترجمه، در پیشگاه واژگان و بیان، قربانی و تباه نگردد.
سرایندگانی که زندگی، اندیشه ها و سروده هایشان در این جستار مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از:
۱- جبران خلیل جبران
۲- میخائیل نعیمه
۳- فدوی طوقان
۴- خلیل حاوی
۵- جبرا ابراهیم جبرا
۶- نازک الملائکه
۷- نزار قبّانی
۸- بدر شاکر السیّاب
۹- عبدالوهّاب البیّاتی
۱۰- لمیعه عباس عماره
۱۱- ادونیس
۱۲- صلاح عبدالصبور
۱۳- احمد عبدالمعطی حجازی
۱۴- امل دنقل
۱۵- محمود درویش
۱۶- حسب الشیخ جعفر
۱۷- فایز خضّور
۱۸- اجود مجبل الخفاجی

کتاب حاضر، با عنوان ترانه‌های عشتار، توسط دکتر بهار صدیقی (استادیار  گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر احمد رضا حیدریان شهری (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد) در دانشکده اصول الدین قم، بررسی ( ۳۰۰ صفحه، سال ۱۳۹۹) به چاپ رسیده است.

درخواست بررسی آثار اساتید فرهیخته، و همچنین معرفی کتاب های پژوهشگران، تنها به صورت الکترونیکی، قابلیت ارائه و پیگیری دارد؛ بدین صورت که با کلیک روی ایمیل ذیل یا کپی آن، اثر مورد نظر خود را، ایمیل کنند.

ایمیل جهت ارسال و پیگیری آثار:

conf@ierf.ir