تایپ اعراب | تغییر رنگ اعراب در ورد

تایپ اعراب | تغییر رنگ اعراب در ورد

 همه کاربرانی که با Word سروکار دارند کم و بیش از این امکان مطلع هستند که نرم افزار Word کلیدهایی را برای قرار دادن اعراب روی کلمه ها پیش بینی کرده است.این اعراب در برنامه Word به نام Diacritic شناخته می شوند.شاید شما نیز با عملکرد این قسمت آشنا باشید . اما حتما شما نیز در کتابها و مجلات دیگر مشاهده کردید که اعراب با رنگ دیگری نمایان شده است .در Microsoft Word به طور پیش فرض رنگ اعراب (Diacritic) به صورت اتوماتیک همانند رنگ فونت است. اینبار علاوه بر معرفی کامل این بخش از نرم افزار Word در سایت ما، قصد معرفی ترفندی ساده را داریم که با استفاده از آن قادرید تا رنگ اعراب را در Word با رنگ فونت متمایز سازید .فشردن کلیدهای زیر به همراه Shift اعراب مورد نظر را روی کلمه قرار خواهد داد.

 Q   W   E

A    S    D

این کلیدهای ترکیبی عبارتند از:

Shift+ A      (فتحه)

Shift+ S      (ضمه)

Shift+ D      (کسره)

Shift+ Q      (تنوین فتحه)

Shift+ W     (تنوین ضمه)

Shift+ E      (تنوین کسره)

Shift+ F      (تشدید)

(سکون)   Alt +0250

Shift+ B      (أ)

Shift+ N      (إ)

Shift+ M      (ء)

Shift+Z       (ه)

Shift+V       (ؤ)

این اعراب در برنامه Word به نام Diacritic شناخته می شوند.
Word برای مدیریت Diacritic ها سربرگی را در کادر مکالمه Options قرا رداده است.
پس منوی Tools را باز کرده و روی گزینه Options کلیک کنید و به سربرگ Complex Scripts بروید.

file ==> options==> advanced

برداشتن علامت گزینه Diacritic اِعراب کلمه های روی سند را مخفی می کند. اما قسمت جالب این بخش گزینه Different color for diacritic است. با فعال کردن این گزینه و انتخاب یک رنگ از کادر جلوی آن می توانید رنگ اِعراب را متفاوت از رنگ کلمه ها انتخاب کنید.

*توجه داشته باشید که حرف (ه) در تعداد محدودی از فونت ها (مانند Arabic Style, Tahoma,Times New Roman, Arial, …) فعال می باشد.