انتشار نشریه آموزش زبان، ادبیات

انتشار نشریه آموزش زبان، ادبیات

شماره دهم نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی ( Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics) منتشر شد.

در این شماره مقالاتی از دانشگاه آزاد اراک، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد سنندج، دانشگاه اصفهان، دانشگاه همدان، ‌دانشگاه آزاد تاکستان، دانشگاه قزوین، دانشگاه گیلان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه جهرم منتشر شده است. مقالات پژوهشگران ارجمند، به صورت رایگان در این نشریه داوری و به چاپ می رسد

ناشر:
Bonyan Pouya Pajooh Andisheh Institute (BPPAI)

 لازم به ذکر نشریه حاضر، با دورنمای کسب رتبه بین المللی  Scopus  و  ISI در مرحله ارزیابی است و تاکنون در چندین سایت خارجی و داخلی از جمله: Civilica – Master list ICI journal – Magiran – Doi – Pkp – Ojs – Noormags – Doaj نمایه شده است.