اداری و مالی

حوزه معاونت اداری و مالی موسسه متولی برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص نظام اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی موسسه در قالب قوانین، مقررات و مصوبات است و با اجرای قوانین و نظارت بر ضوابط امور مالی، اداری، نیروی انسانی و تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز، زمینه لازم برای تحقق اهداف والای موسسه و آموزش عالی را فراهم می نماید.

 

وظايف و اختيارات

-ساماندهی، برنامه ریزی و کنترل امور اداری، اجرایی و پشتیبانی موسسه.

-کسب منابع مالی متنوع و پایدار در جهت گسترش زمینه‌های استقلال مالی موسسه.

-ساماندهی،‌ مدیریت و تأمین منابع انسانی کارآمد، شایسته ، متخصص متناسب با ساختار موسسه و ملتزم به ارزش های انسانی و اخلاق حرفه ای.

-سیاست گذاری، پشتیبانی و تأمین ملزومات، تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز موسسه.

-تعامل با سازمان های دولتی و خصوصی به منظور گسترش زمینه های همکاری.

 

معاون اداری موسسه

 

   

 …………….

ا…………….

شماره تماس:

پست الکترونیک: